Биологично третиране на отпадните води

Биологично третиране на отпадните води

Компактните биологични пречиствателни станции Split-O-Mat® BSB са подходящи за последващо третиране на индустриални отпадъчни води, които след предишното пречистване все още съдържат разтворени, биоразградими органични субстанции.

Компактни биологични станции Split-O-Mat® BSB 

След предварително третиране, като утаяване, флокулация или филтриране, отпадъчните води често все още съдържат разтворени органични вещества, които трябва да бъдат отстранени, за да се достигнат нормите за заустване. Станцията за биологично пречистване на отпадъчни води Split-O-Mat® BSB е идеалнa за тази цел. 

Характеристики на станцията:

 • Капацитет: 1–2 m³/ч, 25–50 кг ХПК/д
 • Процес:аеробно третиране на отпадните води
 • Станцията се доставя напълно сглобена и готова за свързване
 • Пълна автоматизация на всички процесни стъпки
 • Възможност за разширение за елиминиране на азот и фосфор

За експлоатациата на станцията

 • Подходящи консумативи произведени от нас  
 • Цялостно обслужване 
 • Сервизни модели за експлоатацията на станцията

 

Split-O-Mat® BSB compact biological treatment unit

After pre-treatment, such as precipitation, flocculation or filtration, wastewater often still contains dissolved organic substances, which that must be removed in order to fall below required limit values. The Split-O-Mat® BSB biological wastewater treatment unit is ideal for this.

Plant features:

 • Output: 1–2 m³/hour, 25–50 kg CSB/day
 • Process: aerobic wastewater treatment
 • Delivered fully assembled in the module and ready for connection
 • Fully automatic at all process stages
 • Expandable to include elimination of phosphorus and nitrogen

For plant operation:

 

Split-O-Mat® BSB compact biological treatment unit

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100