Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Какво направихме

Генериране на енергия вместо нейната консумация: комбинираното третиране на течен отпадък и отпадъчни води, при което се отделя биогаз е привлекателна алтернатива на конвенционалното пречистване на отпадни води в млекопреработвателните предприятия. 

 • Цел

  Цел

  Голямо млекопреработвателно предприятие в Мароко, което принадлежи на международна фирма, търсеше устойчиво решение за депониране на течния отпадък. Използването му за селскостопански цели не беше опция. Разходите за депониране на течния отпадък и върнати продукти трябваше да бъдат намалени за да се осигури сигурност при планирането в следващите години.   

 • Решение

  Решение

  ЕнвироХеми разработи устойчива концепция за пречиствателна станция. Вместо депонирането на течните отпадъци, тя се фокусира върху добива на биогаз. За да постигне това ЕнвироХеми проектира и инсталира анаеробния реактор Biomar®, в който метан, т.е биогаз и въглероден диоксид се произвеждат в безкислородна среда.

  В биореактора повече от 95% от натоварването по ХПК (до 13 т/д) се превръща в биогаз. В допълнение прибл. 80 m³ суроватка от производството, флотационната утайка и утайката от аеробното третиране се подават към анаеробния биореактор. Това е около 160 m³ от допълнителен течен отпадък с висока енергийна стойност. Също така до 12 m³ върнати продукти и мляко с изтекъл срок на годност биват рециклирани дневно.

 • Резултати

  Резултати

  Анаеробната технология използва по-малко енергия от конвенционалния аеробен процес. Електропотреблението може да бъде редуцирано до 30%.

  Млекопреработвателното предприятие използва така добития биогаз за генериране на пара за нагряване и пастьоризиране на мляко, като по този начин се спестява около 30% гориво. 

  Количеството на отпадъка за депониране, както и разходите за това също са значително редуцирани. Благодарение на технологичното решение от ЕнвироХеми млекопреработвателното предприятие постига надежност на планирането и би било по-слабо засегнато в случай на повишаване на цените за депониране.  

Списък с референции

Energy from wastewater

The Norrmejerier dairies generate energy, conserve resources and reduce operating costs using a Biomar® anaerobic wastewater treatment system.

Продължи четенето

The hidden potential in dairies

Dairies use water for many different stages in the production process. There are often potential savings to be made here in terms of resources and energy. To achieve this, however, an integral view is required, since the cycles used in dairies, which have often grown over the years, are highly…

Продължи четенето

Treating vapour condensate – reducing water footprint

A multi-national dairy co-operative wanted to treat its vapour condensate sustainably at a German site and thus reduce its fresh water requirements and operating costs.

Продължи четенето

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100