Транспортен сектор

Транспортен сектор

Надеждно пречистване на отпадъчни води от почистване и поддръжка на превозни средства

Безопасно третиране на отпадъчни води от почистване и поддръжка преди заустване

В сектора на транспорта, когато превозните средства и части се почистват по време на поддръжка, се образуват отпадни води, съдържащи масла, мазнини и тежки метали. В гражданската и военната авиация по време на почистване, поддръжка и ремонт се образуват големи количества отпадъчни води, които трябва да бъдат пречистени. Агентите за размразяване, използвани на летищата, също трябва да бъдат рециклирани.

Нашите опитни експерти могат да предложат индивидуални решения за широк спектър от задачи, свързани с пречистването на отпадъчни води или рециклирането на ресурси. С техните предложения можете да сте сигурни, че ще постигнете всички необходими гранични стойности и цели за третиране при устойчива и икономична работа на инсталациите.

Типичните приложения в този сектор са:

  • Системи за миене на автомобили, автобуси и камиони
  • Миялни станции за строителни машини, мотокари, фургони и военни превозни средства
  • Почистване на цистерни
  • Съоръжения за миене на влакове: подземни влакове, градски влакове, регионални влакове
  • Съоръжения за миене на самолети и хеликоптери
  • Рециклиране на материали за размразяване

Изберете от нашата гама от услуги:

Пречиствателна станция Lugan® за отпадъчни води от почистване на цистерни във фирма Грейуинд лоджистик
Пречиствателна станция Split-O-Mat® SOM за отпадъчни води от почистване на превозни средства на контейнерния терминал Толерорт, Хамбург
Инсталация Envopur® за рециклиране на течност за размразяване на летището в Мюнхен

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100