Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Какво направихме

Фирма CWS-boco търсеше решение за пречистване на отпадъчните води от пране в своя обект в Солинген. За компанията беше важно избраното решение не само да бъде рентабилно, но и да допринесе за опазването на ресурсите, така че местоположението на индустриалната пералня да бъде защитено за в бъдеще. 

 

 • Цел

  Цел

  Средно 13 000 хавлиени ролки и 4 700 постелки за контрол на праха [TR1] се изпират и обработват на площадката в Солинген всеки ден. Тъй като обемът на прането се е увеличил и следователно повече замърсители попадат в отпадъчните води, компанията желаеше да внедри устойчива система за тяхното пречистване.

   

 • Решение

  Решение

  Клиентът избра станция с мембранна биология Biomar®, рециклиране на вода и възстановяване на топлина. Инсталацията е проектирана за автоматична, непрекъсната работа. Всички стъпки на процеса, включително различните стъпки за почистване на керамичните мембрани, са автоматизирани. За работа и визуализация на процеса се използва сензорен екран. Технологията включва следните процесни етапи:

  • Фина решетка 
  • Буферен резервоар за отпадна вода
  • Неутрализация
  • Мембранна биология с потопени мембрани
  • Обратна осмоза за филтрата 
  • Топлобменник (рекуперация на енергия)
  • Система с хлорен диоксид за осигуряване на нобходимата хигиена
 • Ползи

  Ползи

  Пречиствателната станция за отпадъчни води може да третира силно замърсените отпадъчни води от перални, за да отговарят на нормите за заустване съгласно Приложение 55 (перални) от Германската наредба за отпадъчни води. Всеки ден 70% от отпадъчните води се рециклират, а всяка година около 1 100 000 kWh първична енергия бива спестена. 

   

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100