Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Какво направихме

Достъпът до чиста вода е основно изискване за ефективно производство. В Бразилия обаче много региони страдат от остър недостиг на вода. Подходящата водна технология гарантира, че наличната вода се използва устойчиво.

 

 • Цел

  Цел

  За да адаптираме производството към местните условия, ние анализирахме всички водни и отпадъчни потоци в производствения обект на клиента в Бразилия. Отговорихме на следните въпроси:

  • Какви потоци от отпадъчни води се генерират?
  • Съдържат ли ресурси, които могат да бъдат рентабилно рециклирани?
  • Могат ли потоците от отпадъчни води да се използват за производство на енергия (напр. производство на биогаз или възстановяване на топлина)?
  • Какви степени на качеството на водата се изискват на обекта (напр. за напояване, почистване или повторно използване в производството)?

   

 • Решение

  Решение

  Беше създаден регистър на процесните и отпадните води във фабриката. Бяха идентифицирани два основни потока отпадъчни води:

  1. Предимно неорганично замърсени отпадъчни води от захранващите цикли: вода за обратно промиване, регенерирана вода от инсталацията за омекотяване и промивна вода от охладителната кула и котела. 
  2. Предимно органично замърсени отпадни води от производствени процеси на пречистване.

  Беше разработена концепция за третиране въз основа на лабораторни и пилотни тестове. Органично замърсените отпадъчни води се третират с мембранен биологичен процес Biomar® OMB. Изходящият от етапа на биологично пречистване поток преминава през вторично пречистване с потопени мембрани за допълнително подобряване на качеството на пречистените отпадъчни води.

  Разтворените и неразтворените соли се филтрират предварително от неорганичните отпадъчни води с помощта на мултимедиен филтър и се третират в последващ процес на обратна осмоза Envopur®. Получените концентрати се изпаряват.

  Пречиствателната станция беше предварително сглобена и тествана в Германия в компактен дизайн EnviModul и след това инсталирана готова за свързване на място в Бразилия.

 • Резултат

  Резултат

  Интелигентната концепция и първокласното инсталационно решение позволяват водата да се използва по енергийно ефективен и устойчив начин. И е икономически изгодно дори при малки количества отпадъчни води.

  • 90% от отпадните води се рециклират за повторна употреба в производството
  • Модулна концепция за водна рециркулация с капацитет 1–100 m³/h
  • Осигуряване на вода за производството независимо от недостига на вода
  • Гарантиране на качеството чрез технология за отпадни води, предварително сглобена и тествана в Германия.
  • Модулна система, която лесно се разширява или адаптира към промените в условията.

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100