Сервизни модели за експлоатация

Можете да се концентрирате върху производствените си процеси, докато ние се грижим за всичките ви задачи по управление на водата

При нас перспективата е ясна – поддръжка на инсталацията през целия й жизнен цикъл

Сложността на инсталациите за третиране на вода непрекъснато се увеличава. Резултатът е, че инсталациите често не работят с оптимална ефективност. Официално изискваните норми за заустване са достигнати, но работата на вашата пречиствателна станция може да бъде причина за нарастващи разходи, поради високата консумация на енергия и химикали или необходимостта от депониране на остатъчни материали.
Нашите специалисти с удоволствие ще се погрижат за управлението на станцията вместо вас. Това ви освобождава от задачите по експлоатацията на инсталацията и спестява много време и пари – също така ви посттоянно безпроблемно работеща станция.


Държим всичко под контрол

 • Експлоатация на станцията и наличност
 • Ефективност на станцията
 • Оптимално използване на оперативни материали
 • Управление на химикалите и остатъчните продукти
 • Управление на официални контакти
 • Законови условия

 

Service model

We look after your water technology plants

We support you in all matters concerning water and wastewater treatment.

As part of our support model, we will train your employees and pass on our know-how to you. We set up the operational organisation for you, help you to manage the authorities and fees, and are at your side, both in person and remotely, with an emergency service for plant operation.

 

Plant management

We operate your entire water technology

When we manage your plant, we take care of your entire water and wastewater management. Managing your water and wastewater plants means being responsible for your water quality, plant availability, and costs over the entire plant life cycle.

This is what we take care of for you:

 • Operation of entire treatment plants and plant systems
 • Flexible personnel assignment
 • Materials management, and chemicals and waste-disposal management
 • Analyses and management of official contacts
 • Coordination of internal and external service providers
 • Remote access
 • Emergency call service

Contracting

EnviroChemie Contracting – the full-service, stress-free package for your water technology

With EnviroChemie Contracting, we plan, build and finance your water and wastewater treatment plants and then operate them for you.

For example, if production is expanded, we carry out the necessary conversion or expansion of the water and wastewater technology at our own expense under a contracting agreement. Refinancing takes place via the plant management fee.

Since we build our plants ourselves and produce the water chemicals ourselves, we give you in-depth in-house expertise, and you benefit from the latest trends in water technology research.

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100