Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Какво направихме

Всичко започна с малка фабрика за сирене в Алгау. Фирма Хохланд и нейните дъщерни дружества вече присъстват на няколко континента. В допълнение към два завода в Германия, групата има още единадесет обекта за производство на сирене във Франция, Испания, Полша, Румъния, Русия и САЩ. Хохланд е водещият производител на сирене в Русия и произвежда крема сирене в своя завод в Прохоровка в западна Русия от 2012 г. В отговор на търсенето производството непрекъснато се увеличава.

 • Цел

  Цел

  Производителят на сирене трябва да събира всички потоци отпадъчни води от завода и да ги пречиства в съответствие с високите изисквания на властите. Хохланд постига това чрез използване на аеробна инсталация Biomar® и по този начин отговаря на строгите норми за заустване за широк диапазон от параметри.

 • Решение

  Решение

  ЕнвироХеми разработи устойчива концепция за пречиствателна станция. За тази цел фирмата проектира и инсталира биологичния технология Biomar® OSB, която използва процес с активна утайка. Използва се способността на естествено развиващите се микроорганизми да преобразуват замърсители или примеси в отпадъчните води в биомаса (излишна утайка) и CO2 и да ги отстраняват от отпадъчните води.

  Този процес с активна утайка използва следните процеси: 

  • Окислително разграждане на ХПК и БПК5
  • Редукция на концентрацията на азота чрез амонификация, нитрификация и денитрификация
  • Намаляване на концентрацията на фосфора чрез абсорбция (биологичен фосфор), формиране на полифосфати и пресипитация на фосфора ако е необходимо.
 • Резултат

  Резултат

  С пречиствателната станция, инсталирана от ЕнвироХеми, млекопреработвателното предприятие печели надеждност при планиране и е по-малко засегнато от бъдещи увеличения на разходите за депониране. Отпадъчните води могат да бъдат заустени в местния водоприемник, след като бъдат пречистени чрез процеса Biomar® OSB. Освен това те отговарят на стандартите на местните власти. Вместо да зауства отпадъчните води в канализационната система със свързаните с това значителни такси, сега Хохланд може да пречиства отпадъчните води до качество, което може да бъде зауствано директно и по този начин да намали разходите.

   

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100