Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Какво направихме

Всичко започна с малка фабрика за сирене в Алгау. Фирма Хохланд и нейните дъщерни дружества вече присъстват на няколко континента. В допълнение към два завода в Германия, групата има още единадесет обекта за производство на сирене във Франция, Испания, Полша, Румъния, Русия и САЩ. Хохланд е водещият производител на сирене в Русия и произвежда крема сирене в своя завод в Прохоровка в западна Русия от 2012 г. В отговор на търсенето производството непрекъснато се увеличава.

 • Цел

  Цел

  Производителят на сирене трябва да събира всички потоци отпадъчни води от завода и да ги пречиства в съответствие с високите изисквания на властите. Хохланд постига това чрез използване на аеробна инсталация Biomar® и по този начин отговаря на строгите норми за заустване за широк диапазон от параметри.

 • Решение

  Решение

  ЕнвироХеми разработи устойчива концепция за пречиствателна станция. За тази цел фирмата проектира и инсталира биологичния технология Biomar® OSB, която използва процес с активна утайка. Използва се способността на естествено развиващите се микроорганизми да преобразуват замърсители или примеси в отпадъчните води в биомаса (излишна утайка) и CO2 и да ги отстраняват от отпадъчните води.

  Този процес с активна утайка използва следните процеси: 

  • Окислително разграждане на ХПК и БПК5
  • Редукция на концентрацията на азота чрез амонификация, нитрификация и денитрификация
  • Намаляване на концентрацията на фосфора чрез абсорбция (биологичен фосфор), формиране на полифосфати и пресипитация на фосфора ако е необходимо.
 • Резултат

  Резултат

  С пречиствателната станция, инсталирана от ЕнвироХеми, млекопреработвателното предприятие печели надеждност при планиране и е по-малко засегнато от бъдещи увеличения на разходите за депониране. Отпадъчните води могат да бъдат заустени в местния водоприемник, след като бъдат пречистени чрез процеса Biomar® OSB. Освен това те отговарят на стандартите на местните власти. Вместо да зауства отпадъчните води в канализационната система със свързаните с това значителни такси, сега Хохланд може да пречиства отпадъчните води до качество, което може да бъде зауствано директно и по този начин да намали разходите.

   

Списък с референции

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100