Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Какво направихме

Процесът на нанасяне на галванични покрития използва големи количества вода за изплакване след процеса. ЕнвироХеми разработи рециркулационна система за новия завод за галванопластика на фирма Галваме, която третира 95% от водата за изплакване и я рециклира като напълно обезсолена вода.

 

 • Цел

  Цел

  Големи количества замърсена вода се получават от различни процеси като обезмасляване, ецване, пасивиране и нанасяне на метални покрития като мед, никел, сребро или злато. Фирма Галваме в Ротердам имаше нужда от ново съоръжение за рециркулация на вода за новата си линия за нанасяне на галванични покрития. Целта на договора беше да се рециркулира както водата за изплакване от новата линия, така и отпадъчните води от съществуващата инсталация за галванични покрития, за да се пести вода. За да се постигне това, старата рециркулационна инсталация трябваше да бъде преместена и модернизирана и да се инсталира допълнителна, изцяло нова рециркулационна инсталация. 

   

 • Решение

  Решение

  ЕнвироХеми разработи концепция за устойчива станция за този проект. Различните прмивни води се пречистват чрез специален йонообменен процес за оптимално използване на йонообменника. Промивната вода се подава през двуслоен филтър, филтър с активен въглен, катионен йонообменник и анионен йонообменник Envochem® ION. След обработката водата е без суспензии, масла, мазнини и соли. Получената дейонизирана вода може след това да се използва повторно в линиите за нанасяне на галванични покрития.

  Водите от обратното промиване от двуслойните филтри и филтрите с активен въглен, както и регенерираната вода от йонообменниците се улавят в буферен резервоар за отпадъчни води и се пречистват във физико-химична пречиствателна станция Envochem® DOX заедно с отработените концентрати. Утайката, която се генерира, се пресова до полутвърда филтърна утайка с помощта на филтър преса. Пречистените отпадъчни води отговарят на всички необходими норми за заустване.

 • Резултат

  Резултат

  Устойчивата йонообменна технология Envochem® спестява повече вода и ресурси от конвенционалните йонообменни инсталации. Специален процес на превключване гарантира, че всички йонообменници са напълно изтощени, преди да бъдат регенерирани, като по този начин се спестява както прясна вода, така и химикали за регенериране. Новата инсталация също така осигурява значително намаляване на количествата отпадъци, а оттам и разходите за обезвреждане. По този начин инсталационното решение, инсталирано от ЕнвироХеми, намалява разходите на клиента за прясна вода, химикали и депониране.

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100