Отговорно използване на водата и енергията

Ефикасни и щадящи ресурсите инсталации и услуги за третиране на индустриалните отпадни води. Ние Ви показваме как да работите с Вашите инсталации за водоподготовка и пречиствателни станции по начин запазващ ресурсите, отговарящ на екологичните изисквания и позволяващ достигането на дългосрочна устойчивост.

Отговорно използване на водата и енергията

Ние знаем всичко за водните технологии

Възползвайте се от дългогодишния опит на нашите експерти в изграждане на пречиствателни станции за индустриални отпадни води. Във всяка една индустрия, ние планираме, строим и работим с точното решение за всяка задача.

Ние знаем всичко за водните технологии

Осигуряване на безпроблемна експлоатация

Ние можем да Ви подпомогнем с голям брой различни услуги. От поддръжка, специални химикали за пречистване, които ние сами произвеждаме, помощ за станцията и работни модели до цялостно управление на станцията.

Осигуряване на безпроблемна експлоатация

Дигитална сервизна платформа - WaterExpert

Мониторинг и оптимизация на работата на пречиствателната станция в реално време, използване на дигитални инспекции на станцията и лесно приложимо управление на поддръжката с нашето приложение WaterExpert. Опростена работа в екип и сигурно документиране на данните.

Дигитална сервизна платформа - WaterExpert

You are on the Bulgarian envirochemie.com website.

Switch to your regional version for up-to-date information and events.

Нашите опитни експерти в бранша отчитат специалните изисквания за качеството на водата в производствените или производствените процеси. Когато разработваме индивидуални решения за устойчива технология за вода, ние имаме предвид целия жизнен цикъл на системната технология и работата на системата.

Интегрирани услуги

Оптимизация на станцията

Изискванията в производството и наредбите във водния сектор се променят и технологията на пречиствателната станция следва да бъде адаптирана. Или Вие търсите начини да направите експлоатацията по-икономична и ефективна. Ние ще Ви покажем потенциала за оптимизация и ще го приложим.

Консултации

Преди да Ви предложим решение за пречиствателна станция, химикали за третиране или услуги, ние дискутираме с Вас Вашата работа. Вие се възползвате от нашия опит във водните технологии с широк спектър на технологии и индустрии.

Проектиране

Ние проектираме индивидуални решения съгласно Вашите изисквания. А Вие се възползвате от нашия дългогодишен опит за ефективни и спестяващи ресурси технологии за третиране на водите.

Изграждане & монтаж

Целият наш опит в областта на третирането на индустриални отпадни води се прилага при разработването на решение за Вашата пречиствателна станция. Ние проектираме и изграждаме Вашите станции, монтираме оборудването и ги пускаме в експлоатация.

Експлоатация & поддръжка

Вие можете да се концентрирате върху Вашите производствени процеси, докато ние денонощно се грижим за задачите свързани с третирането на отпадните води.

Химикали за третиране на водата

Нашите специално разработени химикали осигуряват енергоспестяващо третиране на свежа вода, вода за котли, охлаждаща вода, процесна и отпадъчна вода.

Услуги

Ние предлагаме широк кръг от услуги в областта на водните технологии за да осигурим безопасно функциониране на Вашата пречиствателна станция. Ние предлагаме индивидуални, направени по поръчка сервизни пакети.

Дигитални услуги

От дистанционния достъп на нашите специалисти до използването на нашето приложение WaterExpert за експлоатация на станцията, Вие можете да се възползвате от нашата експертиза за да държите постоянно Вашата станция под контрол.

Доказана технология

Нашите инженери и учени консултират, проектират, изграждат и поддържат пречиствателни станции, които са съобразени със съответните изисквания на клиента.

Нашите технологии

Списък с референции

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Устойчиви системни решения за всички задачи при обработката и пречистването на индустриална отпадъчна вода  

ЕнвироХеми предлага устойчиви и ефективни решения, инсталации и услуги, за да се преодолеят предизвикателствата при пречистването на процесните и отпадъчните води и да се защити и запази околната среда и водните ресурси за бъдещите поколения.

 

 • ЕнвироХеми ГмбХ
  ЕнвироХеми ГмбХ

  ЕнвироХеми доставя устойчиви решения в световен мащаб за всички задачи, свързани с пречистването на промишлена вода и обработката на процесни води, рециркулационни води, охлаждащи води, котелни води и отпадъчни води.

  Ние реагираме проактивно на вашите желания и изисквания. Нашите опитни и висококвалифицирани експерти ви предоставят инсталационни решения и услуги, които носят отличителните белези на качество, иновативни марки и новаторски технологии.

  Научете повече
 • ЕнвироУотър Груп
  ЕнвироУотър Груп

  ЕнвироУотър Груп обединява опита на няколко компании в мрежа от специалисти по индустриална вода, процесна вода и пречистване на отпадъчни води.

  Научете повече

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100