Отговорно използване на водата и енергията

Ефикасни и щадящи ресурсите инсталации и услуги за третиране на индустриалните отпадни води. Ние Ви показваме как да работите с Вашите инсталации за водоподготовка и пречиствателни станции по начин запазващ ресурсите, отговарящ на екологичните изисквания и позволяващ достигането на дългосрочна устойчивост.

Отговорно използване на водата и енергията

Ние знаем всичко за водните технологии

Възползвайте се от дългогодишния опит на нашите експерти в изграждане на пречиствателни станции за индустриални отпадни води. Във всяка една индустрия, ние планираме, строим и работим с точното решение за всяка задача.

Ние знаем всичко за водните технологии

Осигуряване на безпроблемна експлоатация

Ние можем да Ви подпомогнем с голям брой различни услуги. От поддръжка, специални химикали за пречистване, които ние сами произвеждаме, помощ за станцията и работни модели до цялостно управление на станцията.

Осигуряване на безпроблемна експлоатация

Дигитална сервизна платформа - WaterExpert

Мониторинг и оптимизация на работата на пречиствателната станция в реално време, използване на дигитални инспекции на станцията и лесно приложимо управление на поддръжката с нашето приложение WaterExpert. Опростена работа в екип и сигурно документиране на данните.

Дигитална сервизна платформа - WaterExpert

You are on the Bulgarian envirochemie.com website.

Switch to your regional version for up-to-date information and events.

 • ЕнвироУотър Груп
  ЕнвироУотър Груп

  The EnviroWater Group combines the expertise of several companies in a network of industrial water, process water and wastewater treatment specialists.

  You benefit from solutions designed to provide water as efficiently as possible and incorporating as much conservation of resources as possible, at exactly the quality you need. We show you how to make water safely available for your operations, while treating it in the way that has the least impact on the environment.

  Научете повече
 • ЕнвироХеми ГмбХ
  ЕнвироХеми ГмбХ

  EnviroChemie supplies sustainable system solutions worldwide for all the tasks involved in industrial water treatment and the treatment of process water, circulation water, cooling water, boiler water and wastewater.

  We respond proactively to your wishes and requirements. Our experienced and highly qualified experts provide you with plant solutions and services that bear the hallmarks of quality, innovative brands and ground-breaking technologies.

  Научете повече

Интегрирани услуги

Оптимизация на станцията

Изискванията в производството и наредбите във водния сектор се променят и технологията на пречиствателната станция следва да бъде адаптирана. Или Вие търсите начини да направите експлоатацията по-икономична и ефективна. Ние ще Ви покажем потенциала за оптимизация и ще го приложим.

Консултации

Преди да Ви предложим решение за пречиствателна станция, химикали за третиране или услуги, ние дискутираме с Вас Вашата работа. Вие се възползвате от нашия опит във водните технологии с широк спектър на технологии и индустрии.

Проектиране

Ние проектираме индивидуални решения съгласно Вашите изисквания. А Вие се възползвате от нашия дългогодишен опит за ефективни и спестяващи ресурси технологии за третиране на водите.

Изграждане & монтаж

Целият наш опит в областта на третирането на индустриални отпадни води се прилага при разработването на решение за Вашата пречиствателна станция. Ние проектираме и изграждаме Вашите станции, монтираме оборудването и ги пускаме в експлоатация.

Експлоатация & поддръжка

Вие можете да се концентрирате върху Вашите производствени процеси, докато ние денонощно се грижим за задачите свързани с третирането на отпадните води.

Химикали за третиране на водата

Нашите специално разработени химикали осигуряват енергоспестяващо третиране на свежа вода, вода за котли, охлаждаща вода, процесна и отпадъчна вода.

Услуги

Ние предлагаме широк кръг от услуги в областта на водните технологии за да осигурим безопасно функциониране на Вашата пречиствателна станция. Ние предлагаме индивидуални, направени по поръчка сервизни пакети.

Дигитални услуги

От дистанционния достъп на нашите специалисти до използването на нашето приложение WaterExpert за експлоатация на станцията, Вие можете да се възползвате от нашата експертиза за да държите постоянно Вашата станция под контрол.

Устойчиви системни решения за всички задачи при обработката и пречистването на индустриална отпадъчна вода  

ЕнвироХеми предлага устойчиви и ефективни решения, инсталации и услуги, за да се преодолеят предизвикателствата при пречистването на процесните и отпадъчните води и да се защити и запази околната среда и водните ресурси за бъдещите поколения.

 

Доказана технология

Нашите инженери и учени консултират, проектират, изграждат и поддържат пречиствателни станции, които са съобразени със съответните изисквания на клиента.

Нашите технологии

Нашите опитни експерти в бранша отчитат специалните изисквания за качеството на водата в производствените или производствените процеси. Когато разработваме индивидуални решения за устойчива технология за вода, ние имаме предвид целия жизнен цикъл на системната технология и работата на системата.

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100