Млекопреработвателни предприятия

Млекопреработвателни предприятия

Откриване на скрития потенциал при технологиите за третиране на вода от млекопреработвателните предприятия. Нашите експерти са запознати с всичко относно изискванията на водните технологии при преработката на мляко.

Устойчиви решения за пречиствателни станции и цялостно портфолио от услуги

Водата се използва на много места в едно млекопреработвателно предприятие. Свежата вода, захранващата вода за котела, охлаждащите води и парните кондензати трябва да бъдат третирани по начин, позволяващ водата да се използва устойчиво и да е достъпна.  Ние можем да ви покажем как да оптимизирате енергията на станцията при оптимални експлоатационни разходи и разходи за депониране.

Нашите експерти извършват цялостен преглед на процедурите в млекопреработката, заедно с водните потоци и цикли. Независимо дали производствените условия или изисквания се променят, ние ще работим заедно с вас за да разработим устойчиви концепции с възможности за спестяване.  

Типични задачи за които ние предлагаме решения:

  • Оптимизация на пречиствателната станция: ефективност, експлоатационни разходи, автоматизация
  • Обратен добив на фосфор
  • Добив на биогаз от отпадната вода или от течния отпадък
  • Рекуперация на вода, напр. третиране на парни кондензати
  • Безопасно от хигиенна гледна точка третиране на охлаждащи води
  • Избягване на емисии от шум и миризми

Изберете от нашата гама от услуги:

 

Многостъпално биологично третиране за голямо млeкопреработвателно предприятие
Анaеробно третиране на течен отпадък от млекопреработвателно предприятие в Мароко.

Списък с референции

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100