Енергия от отпадните води

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Какво направихме

Шведската млекопреработвателна компания Нормериер, базирана в Умео, Швеция, трябваше да обработва ежедневно големи количества суроватка, която е страничен продукт от техния производствен процес. Около 90% от млякото, използвано в производството на сирене, завършва като високоенергиен страничен продукт - суроватка. ЕнвироХеми разработи и инсталира устойчива, ефективна и спестяваща разходи анаеробна инсталация за пречистване на отпадъчни води и суроватка Biomar®.

 

 • Цел

  Цел

  Целта беше да се разработи алтернатива на високите разходи за изхвърляне на суроватката, които преди това можеха да бъдат намалени само чрез пускането й на пазара като напитка на основата на суроватка и като фураж за храна на добитък. Но генерираните обеми бяха толкова огромни, че тези маркетингови канали сами по себе си не бяха достатъчни.

  Мандра Нормериер възложи на ЕнвироХеми да разработи концепция за биологична пречиствателна станция за отпадъчни води с добив на енергия. Целта беше да се инсталира ефективно, спестяващо ресурси технологично решение, което същевременно да намали оперативните разходи на млекопреработвателната фирма.

 • Решение

  Решение

  След отделяне на ценните протеини от суроватката, останалото органично натоварване в суроватъчния пермеат се преобразува заедно с други производствени отпадъчни води в богат на енергия биогаз с помощта на Biomar® анаеробно третиране на отпадъчни води. Част от топлинната енергия, съхранявана в отпадъчните води, се възстановява с помощта на топлообменници и термопомпи.

  Всеки ден в млекопреработвателното предприятие се произвеждат до 300 m³ суроватка и суроватъчен пермеат с ХПК натоварване до 25 тона ХПК на ден, което след това се прехвърля в анаеробната система за пречистване на отпадъчни води. Производството на биогаз се извършва в два биогаз реактора с общ обем 5000 m³. Всеки ден се произвеждат до 10 000 m³ биогаз със съдържание на метан от 65 до 70%. Енергията от получения биогаз след това се използва за генериране на пара.

  Във втория етап на разширение, капацитетът на инсталацията беше адаптиран и беше монтиран допълнителен етап на пречистване, който премахва повече от 90% от фосфатите от отпадъчните води.

   

 • Ползи

  Ползи

  Комбинацията от интелигентна процесна технология на биологично третиране на отпадъчните води, добив на биогаз/енергия и депониране на суроватъчен пермеат осигурява ясна търговска полза за млекопреработвателното предприятие Нормериер, както и значително подобрена енергийна ефективност.

  През 2009 г. са генерирани повече от 2 000 000 m³ биогаз, спестявайки над 1 200 000 л мазут. Освен това, благодарение на високия добив на биогаз, инвестиционните разходи на този проект, подкрепен от ЕС, бяха амортизирани по-рано от очакваното.

   

Списък с референции

Energy from wastewater

The Norrmejerier dairies generate energy, conserve resources and reduce operating costs using a Biomar® anaerobic wastewater treatment system.

Продължи четенето

Moroccan dairy cuts carbon footprint by recycling liquid waste

A large dairy uses a tailor-made plant solution from EnviroChemie to recycle its liquid waste and efficiently reduce energy consumption and operating costs.

Продължи четенето

The hidden potential in dairies

Dairies use water for many different stages in the production process. There are often potential savings to be made here in terms of resources and energy. To achieve this, however, an integral view is required, since the cycles used in dairies, which have often grown over the years, are highly…

Продължи четенето

Treating vapour condensate – reducing water footprint

A multi-national dairy co-operative wanted to treat its vapour condensate sustainably at a German site and thus reduce its fresh water requirements and operating costs.

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100