Мембранни процеси

Мембранни процеси

 Ресурсоспестяващо пречистване, рециклиране и повторна употреба на водата

В миналото мембранните процеси за пречистване на вода често са били икономически осъществими само при производството на питейна и технологична вода, като алтернатива на филтрирането и обезсоляването. Сега обаче те стават все по-важни в рециклирането на отпадъчни води. Нарастващият недостиг на вода, нарастващите разходи за вода и изискването за намаляване на водните отпечатъци подсилват тази тенденция.

Ние използваме различни Envopur® мембранни процеси в зависимост от задачата, понякога в комбинация с други технологии като ултрафилтрация, обратна осмоза, нанофилтрация, електродейонизация (EDI) и биореактори с мембрана Biomar®.

Нашите експерти работят с вас, за да определят подходящата технология на инсталацията за вашите специфични изисквания по отношение на пречистване на вода, рециклиране на вода, повторна употреба на вода и дори нулево изхвърляне на течности (ZLD).

Типични приложения

 • Пречистване на захранващата котелна вода.
 • Пречистване на турбинна вода
 • Пречистване на конденза
 • Пречистване на захранващата вода в охладителната кула
 • Пречистване на питейна вода
 • Обезсоляване на солена вода
 • Пречистване на технологична и питейна вода от парен кондензат
 • Пречистване на технологична и питейна вода от биологично пречистени отпадъчни води
 • Киселинна ретардация
 • Киселинно очистване
 • Почистване с луга / CIP почистване с луга

 

Избор от нашата гама от услуги:

 

Ултрафилтрационна инсталация Envopur®, като част от станция в която третираните води достигат качество на питейна вода
Компактна инсталация Envopur® инсталирана в EnviModul
Инсталация Envopur® за дейонизирана вода
Envopur® третиращо стъпало за рециклиране на кондензат от пари

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100