Анаеробни процеси

Анаеробни процеси

Анаеробното пречистване е изпитана технология за третиране на отпадъчни води с високи нива на органично замърсяване.

Ресурсоспестяващо пречистване на отпадъчни води с висока степен на разграждане и енергийно възстановяване

Анаеробните процеси за пречистване на отпадъчни води са биологични процеси, при които органичните замърсители се превръщат в биогаз и по този начин се отстраняват от отпадъчните води. Анаеробните процеси се характеризират с висока степен на разграждане и минимална консумация на електроенергия и генериране на утайки. Използването на биогаз, конвертиран до електричество или топлина, намалява въглеродния отпечатък на производството, а високата степен на разграждане означава минимални изисквания за пространство.

Предимствата на нашите технологии Biomar® са:

 • Производство на биогаз и енергия вместо производство на утайки
 • Подобрен CO2 отпечатък
 • Спестяване на разходи за такси за отпадъчни води (тежки замърсители) поради високото намаляване на ХПК (Химичното потребление на кислород)
 • Компактен дизайн, малък обем на реактора – малък отпечатък
 • Налични видове реактори за всяко приложение

Нашата продуктова гама Biomar® включва:

 • Реактори с фиксиран слой
 • Високопроизводителни реактори
 • Високопроизводителни реактори с утайка EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)
 • Контактна биология CSTR 9Continuous Stirred Tank Reactor)
 • Третиране с кръгови реактори
 • Процес UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket).
 • Контактна биология с рециклиране на биомаса
 • Мембранна биология
 • Аеробни процеси

Нашите експерти избират подходящите изпитани във времето комбинации от процеси и технологии Biomar® за вашите специфични изисквания.

Избор от нашата гама от услуги:

 • Консултации
 • Проектиране, студии, концепци
 • Модулни инсталационни решения
 • Индивидуални решения
 • Цялостно портфолио от услуги
 • Химикали за третиране на водата
 • Дигитален воден мениджмънт

Ресурсоспестяващо пречистване на отпадъчни води с висока степен на разграждане и енергийно възстановяване 

Анаеробните процеси за пречистване на отпадъчни води са биологични процеси, при които органичните замърсители се превръщат в биогаз и по този начин се отстраняват от отпадъчните води. Анаеробните процеси се характеризират с висока степен на разграждане и минимална консумация на електроенергия и генериране на утайки. Използването на биогаз, конвертиран до електричество или топлина, намалява въглеродния отпечатък на производството, а високата степен на разграждане означава минимални изисквания за пространство.

Предимствата на нашите технологии Biomar® са:

Предимствата на нашите Biomar® технологии са:

 • Производство на биогаз и енергия вместо производство на утайки
 • Подобрен CO2 отпечатък
 • Спестяване на разходи за такси за отпадъчни води (тежки замърсители) поради високото намаляване на ХПК (Химичното потребление на кислород)
 • Компактен дизайн, малък обем на реактора – малък отпечатък
 • Налични видове реактори за всяко приложение

Нашата продуктова гама Biomar® включва:

 • Реактори с фиксиран слой
 • Високопроизводителни реактори
 • Високопроизводителни реактори с утайка EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)
 • Контактна биология CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor)
 • Третиране с кръгови реактори
 • Процес UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket).
 • Meмбранна биология 
 • Aeробни процеси 

Нашите експерти избират подходящите изпитани във времето комбинации от  Biomar® процеси и технологии за вашите специфични изисквания.

Изберете от нашата гама от услуги:

 

Многостъпално третиране на отпадни води Biomar® - анаеробно и аеробно, модулно решение в контейнер EnviModul за голямо млeкопреработвателно предприятие, Русия
Biomar® анаеробно третиране на отпадъчни води за производителя на плодови сокове Фидел Дреер, Германия
Biomar® анаеробно третиране с добив на биогаз, Русия
Biomar® анаеробно пречистване на отпадни води от пивоварна, Германия
Biomar® анаеробно третиране на отпадни води и течни отпадъци с добив на биогаз, Мароко

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100