Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Какво направихме?

Висококачествените лещи и призми са само част от продуктите, произвеждани в завода на Цайс Спорт Оптикс, разположен във Вецлар. При обработката на оптичното стъкло се генерират отпадъчни води от полиране, шлайфане и изплакване, съдържащи тежки метали и неразтворени вещества.

Тези отпадни води се третират чрез физико-химичен процес във флотационна инсталация Lugan®, за да се постигнат необходимите норми за заустване. След това третиранирте води се отвеждат към канализационната система.

 

 • Цел

  Цел

  Водата която се получава по време на производството в Цайс Спорт Оптикс съдържа тежки метали и е замърсена с неразтворени вещества. Компанията възложи на ЕнвироХеми да намери подходящо решение за инсталация, осигуряващо намаляване на разходите и достигане на нормите за заустване.

 • Решение

  Решение

  Нашите експерти избраха флотационна инсталация Lugan® 20 000 с капацитет 8 – 10 m³/h. Пречиствателната станция третира на три смени 60 m³ отпадъчни води, съдържащи тежки метали и неразтворешни вещества до степен позволяваща заусване в канализацията.

  Свободно стоящ смесително-изравнителен резервоар 40 m³ инсталиран преди станцията Lugan® замества резервоара за пред-сепарация и задържане, който беше монтиран на пода и трябваше периодично да се почиства, за да се отстранят утаяващите се материали.

  Нашият обхват на услуги включва: консултации, помощ при процесите на проектиране и одобрение, доставка на инсталацията, монтаж, пуск в експлоатация, сервиз и тестване. 

   

 • Ползи

  Ползи

  Използваният процес доведе до значително намаляване на разходите за депониране, тъй като обезводнената утайка, която се отделя в камерната филтърна преса, е единственото вещество, което трябва да се изхвърля. Вече не се изисква почистване на резервоари, монтирани на пода.

  Надежно се достигат и нормите за заустване.

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100