Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Какво направихме?

Много фирми се стремят да запазят ресурсите и да защитят околната среда чрез стабилни и безопасни процеси при пречистването на техните отпадни води. Това може да бъде постигнато чрез използване на алтернативни продукти за пречистване на отпадъчните води. В резултат се намаляват потреблението на продукти за третиране на отпадните води, както и разходите за депониране на генерираната утайка. 

 • Цел

  Цел

  Иновативна фирма произвежда подправки и добавки за хранителната индустрия. Отделените при това производство отпадни води се третират във флотационната инсталация Lugan® 10000. Генерираната утайка се извозва за депониране от външна фирма. ЕнвироХеми разработи индивидуално решение за  този клиент за да се намалят разходите за третиране на отпадните води и за депониране на утайката. 

 • Решение

  Решение

  ЕнвироХеми проведе лабораторни тестове с оглед намаляване на разходите и обема на утайката за депониране. В резултат бяха установени химикали за третиране на водата, които са не само по-ефективни и специфично пасват на водата, но и могат да заменят използваните преди продукти. Използваният преди това коагулант беше заменен с ECSO 8635 - продукт специално разработен от ЕнвироХеми, който покрива по-широк обхват в случай на флуктуации на водата. 

  За достигане на зададените стойности на рН, конвенционално използваната сода каустик беше заменена с неутрализиращия реагент ECSO 8620. Тази подмяна имаше допълнителен коагулационен ефект, което означава, че консумацията и на неутрализиращ продукт и на коагулант може да бъде намалена. В същото време има позитивен страничен ефект - редуциране на обема на генерираната утайка. 

  В допълнение беше регулиран и флокулационния реагент. Това доведе до увеличение на сухото вещество във флотатната утайка и в резулат разходите за депониране намаляха значително. 

  Разработеният при лабораторните тестове процес беше проверен при ескплоатационен тест на място и третираните води бяха анализирани. След подмяната на продуктите и последващ преглед на процеса на процеса, количеството на дозираните химикали може да бъде допълнително намалено. 

 • Ползи

  Ползи

  Пречиствателната станция Lugan® 10000 работи при значително по-ниска консумация на химикали, но все още може да компенсира дължащи се на производството флуктуации в състава на отпадните води.  Следователно беше възможно да се редуцират разходите за химикали за третиране на водата във флотационната инсталация с до 30%, без да се наруши стабилността на процеса. В същото време обема на генерираната утайка беше редуциран и разходите за депониране намаляха. .

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100