Козметика / Детергенти

Козметика / Детергенти

Ефективно и икономически изгодно третиране на процесна и отпадъчна вода

Точното третиране на отпадъчните води всеки път, дори при чести промени в производството

Много често производството на козметика и детергенти води до генериране на отпадъчни води, които са силно замърсени с повърхностно активни вещества, масла и мазнини.  Ние сме добре запознати със специалните изисквания при експлоатацията на пречиствателните станции и технологичните процеси за третиране на тези отпадъчни води.

Ние ще ви подпомогнем чрез осигуряване на надежно снабдяване с третирани води в различни количества, например напълно или частично деминерализирани води и ще предоставим  индивидуални решения за рециркулация на водата.

Изберете от нашия обхват на услуги:  

Пречиствателна станция за бразилски производител на козметика
Модулна пречиствателна станция за производител на шампоан

Списък с референции

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100