Метал / Третиране на повърхности

Метал / Третиране на повърхности

Ние ви помагаме да достигате и поддържате нормите за заустване

Много различни видове отпадъчни води се генерират при производството в предприятията за обработка на метали. Освен ефективността на процеса на пречистване, фокусът е върху пестенето на вода и рециклирането на третиращите разтвори. Нашите експерти ще оценят вашето производство и  ще намерят оптималното решение за вашата специфична ситуация с отпадни води.

Ние знаем изискванията към технологията за отпадни води за различните области при обработката на метали и повърхности и можем да Ви покажем най-доброто техническо и икономично решение за вашия проблем с отпадъчните води.

Изберете от нашата гама от услуги:

Пречиствателна станция Envochem® за производител на часовници в Швейцария
Станция за пречистване на процесни води от обработката на алуминиеви повърхности във фирма Койл, Белгия
Ионообменна инсталация Envochem® за галваничен цех, Нидерландия
Пречиствателна станция Envochem® за галваничен цех, Нидерландия

Списък с референции

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100