Храни и напитки

Храни и напитки

Ефективна и спестяваща ресурси технология за водата за всяко изискване

Устойчиво използване на водните ресурси

При преработката на храна и производството на напитки се използва вода за множество цели като например свежа вода, процесна вода, вода за котлите, охлаждаща вода и промивна вода. Всеки тип вода се приготвя в различно количество за различни цели. Генерираните отпадъчни води трябва да бъдат третирани до достигане на строгите законови норми за заустване.

Нашите експерти ще прегледат вашите производствени процеси и ще предложат решения според конкретните нужди за повторно използване на водата и икономически изгодно третиране на отпадните води. Индивидуалните концепции могат например да включват рециркулация на водата, повторното й използване или добив на биогаз.

Или нашите експерти могат да се погрижат за ескплоатацията на вашата станция, така, че вие да можете да се концентрирате напълно върху вашето производство. Можете да разчитате на нас за безпроблемната работа на пречиствателната станция.

Използвайте ресурсите устойчиво и намалете оперативните си разходи и водния отпечатък. Ето какво можем да предложим:

 

Пречиствателна станция с флотационен модул Flomar в производителя на сосове Томи Нестле.
Биолгична пречиствателна станция с добив на биогаз в пививарната Варщайнер.
Анаеробна технология с добив на биогаз при производителя на напитки Фидел Дреер.

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100