Преципитация, флокулация и утаяване

Доказал се процес за пречистване на отпадъчни води, който се използва успешно от много десетилетия.

Надеждно пречистване на отпадъчните води до зададените норми на заустване

При утаяване разтворените йони се превръщат в неразтворими съединения чрез физико-химични реакции, предизвикани от добавянето на подходящи химикали. При последващата флокулация малките твърди частици се сливат, за да образуват флокули с по-голям размер. В зависимост от вида и количеството на отпадъчните води и двата етапа на процеса могат да бъдат проектирани в периодична или непрекъсната работа (каскада от резервоари с разбъркване).

След като разработим Вашето индивидуално решение за станция, ние можем да го осъществим посредством индивидуални инсталационни решения Envochem®, модулни инсталации EnviModul или компактни инсталации Split-O-Mat® SOM.

В зависимост от вида на замърсяването на отпадъчните води и техния обем, както кръгли, така и правоъгълни резервоари и утаители с ламели могат да се използват за отделяне на утайките, генерирани при пречистването.

Нашите опитни експерти също така планират и прилагат последващото оптимизирано по разходите, ефективно обезводняване и обезвреждане на утайката вместо вас.

Типични приложения за процеса на утаяване / флокулация / седиментация:

  • Надеждно пречистване на отпадъчни води до зададените норми за заустване (напр. тежки метали)
  • Предварителна обработка на отпадъчните води за по-нататъшни етапи на почистване до рециркулация на водата
  • Разделяне на емулсии за отделяне на масла, мазнини и въглеводороди
  • Премахване на мътност
  • Отстраняване на утаяващи се аниони (фосфати, сулфати, флуориди)

Изберете от нашата гама от услуги:

Станция Envochem® за третиране на отпадни води, Швейцария
Пречиствателна станция Envochem® за стоманолеарна, Нидерландия
Пречиствателна станция Envochem® за води от мина, Германия
Пречиствателна станция Envochem® за електроцентрала, Германия

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100