Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Какво направихме?

Млекопреработвателните предприятия се нуждаят от големи количества прясна вода за производствени цели. Въпреки че мандрите произвеждат основно сухи продукти, се генерират кондензати на пари. Ако те се третират, необходимостта от прясна вода може да бъде значително намалена.

 

 • Цел

  Цел

  Млекопреработвателно предприятие искаше да подобри своя воден отпечатък в немски обект чрез третиране на кондензат на пара. Заустването му към пречиствателната станция за отпадъчни води беше скъпо и отнема много време. Целта беше да се използва водата по устойчив начин и да се намалят експлотационните разходи.

   

 • Решение

  Решение

  След задълбочен анализ на процесите на компанията, нашите експерти предложиха инсталационно решение Envopur® ReVap. Този процес съчетава биологично третиране Biomar® и мембранен процес Envopur®. Веществата, съдържащи се в парния кондензат, първо се биоразграждат, после се филтрират през биофилтри, след което микроорганизмите и остатъчната мътност се отстраняват чрез ултрафилтрация. Накрая, солите и всички останали органични вещества се отстраняват чрез обратна осмоза.

   

 • Ползи

  Ползи

  Мандрата почиства ок. 120 m³ парен кондензат на час и с новото инсталационно решение може да намали обема на отпадъчните води до 15-20 процента. Възстановената вода може да се използва по различни начини: като вода за изплакване, вода за допълване на охладителната кула или вода за захранване на котела.

  След прилагане на пречистване от този тип разходите са около 0,75 евро на кубичен метър вода, включително амортизация и оперативни разходи. Мембранната технология гарантира, че водата е без микроби, а обратната осмоза означава, че тя е с особено ниско съдържание на сол.

  Третирането може да има търговски смисъл от едва 25 m³ кондензат на пара на час. Ако цената на прясната или отпадъчната вода е особено висока, процесът може да е икономически изгоден и за 10 m³ на час

   

   

Още референтни проекти

Moroccan dairy cuts carbon footprint by recycling liquid waste

A large dairy uses a tailor-made plant solution from EnviroChemie to recycle its liquid waste and efficiently reduce energy consumption and operating costs.

Продължи четенето

The hidden potential in dairies

Dairies use water for many different stages in the production process. There are often potential savings to be made here in terms of resources and energy. To achieve this, however, an integral view is required, since the cycles used in dairies, which have often grown over the years, are highly…

Продължи четенето

Energy from wastewater

The Norrmejerier dairies generate energy, conserve resources and reduce operating costs using a Biomar® anaerobic wastewater treatment system.

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100