Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много сложни.

Практическо проучване

Водата се използва повсеместно в млекопреработвателната промишленост. Независимо дали една мандра преработва прясно мляко, прави сирене или произвежда сух прах, тя разчита на прясна вода (за почистване), вода за захранване на котела и вода за охлаждане. Дори отпадъчните води, които се образуват, трябва да бъдат пречистени. „Често има много различни водни потоци и цикли“, обяснява Ева Джон, проектен инженер в ЕнвироХеми. „Ако ги разгледате колективно и като цяло, в повечето случаи има различни потенциали за спестяванe.“ Въпреки това, много млекопреработвателни компании са склонни да се фокусират върху селективни аспекти на водата, като отпадъчните води са особено предпочитани.

Oсвен това, разбира се, има цял набор от други различни аспекти, които трябва да се вземат предвид. Отличен пример за това е производството на мляко на прах, което се изнася предимно в Азия или Африка и ееЕдин от основните растящи пазари в сектора. Водата се изпарява от млякото, при което около 880 милилитра вода – парен кондензат – се отстранява от един литър сурово мляко. Тази вода е годна за пиене, въпреки, че съдържа остатъци на млечна основа. Когато е приготвен по подходящ начин, със сигурност все още може да се използва. Веднъж обработен, парният кондензат може да се използва като вода за почистване, така че млекопроизводителят да не губи прясна вода.

Различни опции за рециклиране и пестене на енергия

„Уловката тук е да открием кой тип вода къде може да бъде използван по време на процеса“, обяснява Клаус Дикхоф, ръководител на отдела за процесни води в ЕнвироХеми. В крайна сметка преработката на литър мляко използва същото количество вода – около един до два литра прясна вода са необходими за процеси като охлаждане или почистване. Мандрите обаче са задължени да спазват строги законови изисквания по отношение на хигиената: когато почистват своите изпарители или машини за масло, те трябва да гарантират, че водата, която използват, е с качество на питейната вода и - в най-сложните сценарии - че е била подготвена предваително съгласно изискванията. Крайната цел е да се сведе до минимум потреблението на прясна вода – например чрез използване на обработен парен кондензат, който е просто вода, която така или иначе се натрупва като част от производствения процес

Възприемането на холистичен подход също означава разглеждане на по-голямата картина. Рециклирането на парен кондензат, например, позволява да се направят още повече промени. Тъй като парния кондензат се отстранява от цикъла, в резултат на това отпадъчните води стават още по-замърсени и е необходима подходяща стратегия за справяне с това. „От съществено значение е да се разглежда цялата верига като цяло“, отбелязва Дикхоф. „Ние не просто завъртаме един винт, ние също така следим всички произтичащи от това последствия.“ Този подход прави възможно превръщането на отпадъците в ценен ресурс или дори в източник на енергия. С подходящите системи суроватката - например - може да се преобразува в биогаз, който от своя страна може да се използва за захранване на други части от производствения процес или на компанията като цяло. „От само себе си се разбира, че и водата, и енергията могат да бъдат спестени, но това също е особено привлекателно за много компании“, отбелязва Дикхоф.

Млекопреработвателните предприятия се нуждаят от персонализирани решения

Особено в млечната промишленост, пречиствателните станции днес рядко се изграждат от нулата; по-вероятно е мандрите да имат остарели съоръжения, които са били непрекъснато разширявани и модифицирани с течение на времето. След това, разбира се, има тенденция производствените процеси да стават все по-разнообразни: в миналото мандрите обикновено обработваха различни продукти в едно хале, докато маслото, прясното мляко и сиренето сега все повече се произвеждат в различни съоръжения. „Всеки, който иска да се включи тук, трябва да се фокусира върху индивидуални решения на всяка стъпка от пътя“, обяснява Джон. Различните експерти на ЕнвироХеми редовно посещават станциите заедно, като всеки е специализиран в различна област, като подготовка на технологична вода, пречистване на отпадъчни води или експлоатация на пречиствателната станция.

В един конкретен случай една мандра успя да спести около една трета от потреблението на енергия - по-специално тази, използвана за пречистване на отпадъчни води. Това беше постигнато чрез предприемане на мерки като подмяна на старите, енергоемки вентилационни системи, използвани за аеробни процеси на пречистване на отпадъчни води. В друг случай експертите на ЕнвироХеми успяха да намалят използването на прясна вода чрез подходящо рециклиране на парния кондензат. „Дори утайката, която се натрупва в отпадъчните води от млечни продукти, е повтаряща се тема“, отбелязва Улрих Бьом, ръководител на отдел Експлоатационен мениджмънт в ЕнвироХеми.  Използването на анаеробна технология за отпадъчни води позволява тук да се създаде биогаз със значително по-висок добив, когато други органични остатъци и компоненти на отпадъчните води се разграждат в специални анаеробни реактори. Това не само намалява разходите за обезвреждане, но също така генерира биогаз, който може да се използва в други области на производство – например за генериране на пара. В идеален сценарий това едновременно би разрешило проблема около връщането на продукти, пред който са изправени много мандри. „Тези върнати продукти в идеалния случай могат да се използват заедно с утайките от отпадъчни води за създаване на биогаз“, обяснява Джон.

Непрекъснат процес на усъвършенстване

Друг основен аспект на млечната промишленост е охлаждащата вода, тъй като - в крайна сметка - охладителната кула е основен консуматор на вода в почти всички мандри. Ето защо и тук въпросът как водата може да бъде рециклирана и спестена е належащ въпрос. Парният кондензат отново е възможна алтернатива, въпреки че изисква управлението на водата да бъде правилно замислено. Освен това, замърсяването се предотвратява чрез редовни проверки и използването на правилните суровини и химикали. Дори когато всички тези отделни аспекти са подобрени, неизбежно е производството и процесите да се променят с течение на времето и да продължат да се развиват. „Ние сме винаги на разположение, за да поддържаме операциите, като многократно проверяваме процесите и правим корекции“, съобщава Бьом. Само за няколко години обемът и съставът на млечните отпадъчни води можеше да се промени значително отново. „Ние не позволяваме просто ситуацията да се задържи и след това да правим предложения накрая“, твърди Бьом. „Най-доброто решение е непрекъснат процес на подобряване като този, който предлагаме чрез нашите концепции за експлоатационен мениджмънт. Това е мястото, където нашите специалисти поемат юздите в пречиствателните станции на клиентите за внедряване на оптимизации на процесите.

 

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100