Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Какво направихме?

Станция за пречистване на отпадни води с рециклиране на водата беше инсталирана в производствена площадка за млечни продукти в Мароко, която преработва основно мляко и кисело мляко. Целта беше да се гарантира спазването на законовите изисквания за заустване в местната канализационна система. Мароканските разпоредби се отнасят основно до температура, рН, ХПК, БПК5, мазнини и съдържание на твърди вещества. Натрупването на миризми също трябва да бъде потиснато и пречистването трябва да бъде проектирано така, че да бъде възможно най-устойчиво. 

 

 

 • Цел

  Цел

  Преработката на мляко генерира голямо количество мазнини и други органични остатъци. Част от тях попадат в промишлените отпадни води, което може да доведе до неприятна миризма. Отделените газ от утайката и продукти от разлагане могат да доведат до повреда на общинската канализационна система и нейната екосистема.

  Трябваше да бъде проектирана и изградена пречиствателна станция, която успешно да третира силно замърсените с органика отпадни води до достигане на нормите за заустване, въпреки ограниченото налично място. Не е необичайно дневното количество и натоварване на отпадните води да варира от ден на ден. В допълнение не трябва да има миризми от станцията и утайката трябва да достигне до определена съържание на сухо вещество. 

 • Решение

  Решение

  За да достигне целите ЕнвироХеми проектира, монтира и пусна в експлоатация многостъпална пречиствателна станция.

  Вискоефективен филтър с решетка отстранява неразтворените вещества от отпадните води. Тези вещества се събират в буферен резервоар. След това напорна флотационна инсталация Flomar® отстранява неорганичните и органичните замърсители от отпадъчните води. Благодарение на този етап ефективно се намалява натоварването на водите - до 98% се редуцират неразтворените вещества и маслата и до 60% ХПК. 

  След това отпадите води постъпват в аеробния реактор Biomar® OKB където натоварванята по ХПК и БПК се редуцират допълнително. Технологията Biomar® OKB използва способността на естествено растящи организми да превръщат замърсителите от отпадъчните води в биологична утайка или да ги елиминират. Дифузер за фини мехурчета осигурява непрекъсната аериране в реактора. Необходимият кислород се доставя от атмосферния въздух чрез въздуходувна станция. Затопленият въздух се подава по тръбопроводи към аерационните клетки, които са инсталирани на дъното на реактора. 

  Биологичната утайка се утаява в модул, разположен в центъра на активационния контейнер. Оттам по-голямата част от утаената утайка се връща радиално към аерационния резервоар чрез регулируем хиперболоиден миксер. Част от нея се акумулира като излишна утайка и се отстранява. Отстранената утайка се обезводнява с шнеков компактор. 

  Буферния резервоар, резервоара за утайка и флотационната система са покрити. Газове които се отделят се отвежат към биологичната единица където молекулите на миризмите се разграждат. Станцията е напълно автоматична и всички мотори имат честотни пробразуватели за да се оптимизира потреблението на енергия.

 • Ползи

  Ползи

  С наскоро инсталираната високоефективна станция за пречистване на отпадните води лесно се достигат всички норми за заустване. Миризмите също ефективно са елиминирани. Восока степен на обезводняване се достига с процеса на третиране на утайката със съдържание на сухо вещества от прибл. 25 СВ. 

  Цялата третирана вода се използва за напояване и почистване на производствените площи или за измиване на товарна автомобили. 

  Представителството на ЕнвироХеми в Мароко доставя химикали за третиране на водата за експлоатацията на станцията, предоставя сервизно обслужване и доставка на резервни части като клиента може винаги да се свърже с местен експерт. 

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100