Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Какво направихме?

Станция за пречистване на отпадни води с рециклиране на водата беше инсталирана в производствена площадка за млечни продукти в Мароко, която преработва основно мляко и кисело мляко. Целта беше да се гарантира спазването на законовите изисквания за заустване в местната канализационна система. Мароканските разпоредби се отнасят основно до температура, рН, ХПК, БПК5, мазнини и съдържание на твърди вещества. Натрупването на миризми също трябва да бъде потиснато и пречистването трябва да бъде проектирано така, че да бъде възможно най-устойчиво. 

 

 

 • Цел

  Цел

  Преработката на мляко генерира голямо количество мазнини и други органични остатъци. Част от тях попадат в промишлените отпадни води, което може да доведе до неприятна миризма. Отделените газ от утайката и продукти от разлагане могат да доведат до повреда на общинската канализационна система и нейната екосистема.

  Трябваше да бъде проектирана и изградена пречиствателна станция, която успешно да третира силно замърсените с органика отпадни води до достигане на нормите за заустване, въпреки ограниченото налично място. Не е необичайно дневното количество и натоварване на отпадните води да варира от ден на ден. В допълнение не трябва да има миризми от станцията и утайката трябва да достигне до определена съържание на сухо вещество. 

 • Решение

  Решение

  За да достигне целите ЕнвироХеми проектира, монтира и пусна в експлоатация многостъпална пречиствателна станция.

  Вискоефективен филтър с решетка отстранява неразтворените вещества от отпадните води. Тези вещества се събират в буферен резервоар. След това напорна флотационна инсталация Flomar® отстранява неорганичните и органичните замърсители от отпадъчните води. Благодарение на този етап ефективно се намалява натоварването на водите - до 98% се редуцират неразтворените вещества и маслата и до 60% ХПК. 

  След това отпадите води постъпват в аеробния реактор Biomar® OKB където натоварванята по ХПК и БПК се редуцират допълнително. Технологията Biomar® OKB използва способността на естествено растящи организми да превръщат замърсителите от отпадъчните води в биологична утайка или да ги елиминират. Дифузер за фини мехурчета осигурява непрекъсната аериране в реактора. Необходимият кислород се доставя от атмосферния въздух чрез въздуходувна станция. Затопленият въздух се подава по тръбопроводи към аерационните клетки, които са инсталирани на дъното на реактора. 

  Биологичната утайка се утаява в модул, разположен в центъра на активационния контейнер. Оттам по-голямата част от утаената утайка се връща радиално към аерационния резервоар чрез регулируем хиперболоиден миксер. Част от нея се акумулира като излишна утайка и се отстранява. Отстранената утайка се обезводнява с шнеков компактор. 

  Буферния резервоар, резервоара за утайка и флотационната система са покрити. Газове които се отделят се отвежат към биологичната единица където молекулите на миризмите се разграждат. Станцията е напълно автоматична и всички мотори имат честотни пробразуватели за да се оптимизира потреблението на енергия.

 • Ползи

  Ползи

  С наскоро инсталираната високоефективна станция за пречистване на отпадните води лесно се достигат всички норми за заустване. Миризмите също ефективно са елиминирани. Восока степен на обезводняване се достига с процеса на третиране на утайката със съдържание на сухо вещества от прибл. 25 СВ. 

  Цялата третирана вода се използва за напояване и почистване на производствените площи или за измиване на товарна автомобили. 

  Представителството на ЕнвироХеми в Мароко доставя химикали за третиране на водата за експлоатацията на станцията, предоставя сервизно обслужване и доставка на резервни части като клиента може винаги да се свърже с местен експерт. 

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100