Първа копка на трета пречиствателна станция за отпадъчни води в Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед

На 16 януари 2024 на територията на Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед бе направена първа копка на обект „Изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води“. 

В момента рудникът разполага с две пречиствателни станции (ПСОВ). Новата ПСОВ е от модулен тип. Избраната технология на ЕнвироХеми предлага ефективно решение за пречистване на повече от един замърсител едновременно. Технологията е основана на химично пречистване с четири вида реагенти, като образуваната утайка се подава към комбиниран модул за финално утаяване и уплътняване. С новата ПСОВ ще се осигури по-добро опазване на водните ресурси на р. Малък Искър в съответствие със законовите изисквания.

 „Поставяме началото на проект, част от дългосрочната стратегия на групата, с който целим да постигнем по-високи стандарти в опазването на околната среда. Като компания, отговорна към обществото, Елаците-Мед инвестира и ще продължава да инвестира в проекти за по-чиста природа. Управлението на водите е част от нашата отговорност“, заяви директорът на Рудодобивен комплекс „Елаците“ инж. Васил Шишков.

Инж. Александър Григоров, директор „Околна среда и води“ в дружеството обясни, че технологията за пречистване на новата станция включва високоефективно механично и химично третиране на замърсени води. Той допълни, че това е второто съоръжение в компанията по технология на ЕнвироХеми. „Започваме строителството с изграждането на модулно съоръжение с капацитет на пречистване до 100 l/s замърсени води и ще бъде надградено до капацитет 250 l/s.“.

Кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров приветства ръководството и екипа на компанията: „Радвам се, че на територията на община Етрополе ще бъде изградено трето пречиствателно съоръжение за отпадъчни води. Малко са кметовете в България, които могат да се похвалят, че в техните общини с миннодобивна дейност има пречиствателни съоръжения. Като кмет аз се гордея с това.“ Кметът пожела успех в реализацията на инвестиционната програма на дружеството и екологичните проекти.

„Преди около две години започнахме този проект с колегите от Група Геотехмин, правихме редица обследвания и обсъждания за най-подходящата технология и съвместно достигнахме до най-доброто решение за региона“, заяви д-р Мария Начева-Шварц, управител на ЕнвироХеми България. Тя допълни, че избраната технология е съобразена с възможни високи натоварвания при обилни валежи, както и при топенето на сняг. Това ще бъде поредния успешен проект за групата.

Строителството на пречиствателната станция ще бъде завършено през 2025 г.

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100