H2-Mare – PtX-Wind: Генериране на зелен водород и Power-to-X продукти в морето

H2-Mare – PtX-Wind: Генериране на зелен водород и Power-to-X продукти в морето

Офшорно генериране на зелен водород и Power-to-X продукти

Съвместният проект PtX-Wind изследва офшорното генериране на втечнен метан, въглеводороди на Фишер-Тропш, метанол и амоняк, директно свързани към офшорни вятърни турбини извън мрежата. Като част от проекта ЕнвироХеми изгражда, проучва и оценява различни концепции за процеси за ефективно пречистване на отпадъчни води и захранване с технологична вода. Поради планираното внедряване в офшорната зона, пълната автоматизация с интегрирането на нова технология за измерване и дистанционно управление е ключова за проекта. Проектът финансиран от БМБФ е с продължителност 2021-2025 г.

Уебсайт на изследователския проект:www.wasserstoff-leitprojekte.de 

Съвместният проект PtX-Wind изследва офшорното генериране на втечнен метан, въглеводороди на Фишер-Тропш, метанол и амоняк, директно свързани към офшорни вятърни турбини извън мрежата. Като част от проекта ЕнвироХеми изгражда, проучва и оценява различни концепции за процеси за ефективно пречистване на отпадъчни води и захранване с технологична вода. Поради планираното внедряване в офшорната зона, пълната автоматизация с интегрирането на нова технология за измерване и дистанционно управление е ключова за проекта. Проектът финансиран от БМБФ е с продължителност 2021-2025 г.

Уебсайт на изследователския проект: www.wasserstoff-leitprojekte.de

Схема: Управление на проекта Jülich от името на Федералното министерство на образованието и научните изследвания

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100