Интелигентно управление (Flomar®)

Интелигентно управление (Flomar®)

Колкото е възможно по-малко, но толкова, колкото е необходимо – оптимизирайте разполагането на материали за флотационни инсталации

Увеличете оперативната надеждност и оптимизирайте оперативните разходи с интелигентни контроли

Когато работите с флотационна инсталация, от решаващо значение е дозирането на работните химикали според изискванията. Нашите интелигентни патентовани решения Адаптивен контрол и Интелигентен контрол автоматично и прецизно регулират дозите на химикали според съответните работни условия, позволявайки оптимална работа на интелигентните флотационни инсталации Flomar® и предотвратявайки прекомерно или недостатъчно дозиране на химикали.

Адаптивен контрол

  • Оптимизира дозирането на химикали, когато съставът на отпадъчните води варира
  • Намалява натрупването на утайки
  • Оптимизира резултата от третирането и оперативните разходи
  • Намалява усилията за наблюдение в пречиствателната станция


Интелигентен контрол

Като Адаптивния контрол, но със следните допълнения:

  • Допълнително повишава оперативната надеждност чрез наблюдение на входа и изхода чрез онлайн инструмент за анализ, както и чрез наблюдение на материалните потоци в пречиствателната станция
  • Оптимална работа дори когато съставът на отпадъчните води варира значително
  • Наблюдава достигането на нормите за заустванеили определеното органично натоварване на изхода на флотационната инсталация
  • Може да намали размера на смесителния и изравнителния резервоар
  • Оптимизира работата чрез баланс на материалния поток и диагностика на грешки


Ползи

Системите за Адаптивен контрол или Интелигентен контрол реагират бързо на променящия се състав на отпадъчните води, намалявайки натоварването на оператора и усилията, необходими за анализ. Нормите за заустване се достигат надеждно, докато оптимизираното дозиране на химикали намалява количеството утайка, което трябва да се отстрани, и усилията, необходими за това.

Нашето приложение WaterExpert®  позволява данните за ефективността на инсталацията да бъдат наблюдавани дистанционно по всяко време, като по този начин се гарантира, че операторът винаги е информиран за състоянието на инсталацията.

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100