Анаеробни процеси

Анаеробни процеси

Анаеробното пречистване е изпитана технология за третиране на отпадъчни води с високи нива на органично замърсяване.

Ресурсоспестяващо пречистване на отпадъчни води с висока степен на разграждане и енергийно възстановяване

Анаеробните процеси за пречистване на отпадъчни води са биологични процеси, при които органичните замърсители се превръщат в биогаз и по този начин се отстраняват от отпадъчните води. Анаеробните процеси се характеризират с висока степен на разграждане и минимална консумация на електроенергия и генериране на утайки. Използването на биогаз, конвертиран до електричество или топлина, намалява въглеродния отпечатък на производството, а високата степен на разграждане означава минимални изисквания за пространство.

Предимствата на нашите технологии Biomar® са:

 • Производство на биогаз и енергия вместо производство на утайки
 • Подобрен CO2 отпечатък
 • Спестяване на разходи за такси за отпадъчни води (тежки замърсители) поради високото намаляване на ХПК (Химичното потребление на кислород)
 • Компактен дизайн, малък обем на реактора – малък отпечатък
 • Налични видове реактори за всяко приложение

Нашата продуктова гама Biomar® включва:

 • Реактори с фиксиран слой
 • Високопроизводителни реактори
 • Високопроизводителни реактори с утайка EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)
 • Контактна биология CSTR 9Continuous Stirred Tank Reactor)
 • Третиране с кръгови реактори
 • Процес UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket).
 • Контактна биология с рециклиране на биомаса
 • Мембранна биология
 • Аеробни процеси

Нашите експерти избират подходящите изпитани във времето комбинации от процеси и технологии Biomar® за вашите специфични изисквания.

Избор от нашата гама от услуги:

 • Консултации
 • Проектиране, студии, концепци
 • Модулни инсталационни решения
 • Индивидуални решения
 • Цялостно портфолио от услуги
 • Химикали за третиране на водата
 • Дигитален воден мениджмънт

Ресурсоспестяващо пречистване на отпадъчни води с висока степен на разграждане и енергийно възстановяване 

Анаеробните процеси за пречистване на отпадъчни води са биологични процеси, при които органичните замърсители се превръщат в биогаз и по този начин се отстраняват от отпадъчните води. Анаеробните процеси се характеризират с висока степен на разграждане и минимална консумация на електроенергия и генериране на утайки. Използването на биогаз, конвертиран до електричество или топлина, намалява въглеродния отпечатък на производството, а високата степен на разграждане означава минимални изисквания за пространство.

Предимствата на нашите технологии Biomar® са:

Предимствата на нашите Biomar® технологии са:

 • Производство на биогаз и енергия вместо производство на утайки
 • Подобрен CO2 отпечатък
 • Спестяване на разходи за такси за отпадъчни води (тежки замърсители) поради високото намаляване на ХПК (Химичното потребление на кислород)
 • Компактен дизайн, малък обем на реактора – малък отпечатък
 • Налични видове реактори за всяко приложение

Нашата продуктова гама Biomar® включва:

 • Реактори с фиксиран слой
 • Високопроизводителни реактори
 • Високопроизводителни реактори с утайка EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)
 • Контактна биология CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor)
 • Третиране с кръгови реактори
 • Процес UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket).
 • Meмбранна биология 
 • Aeробни процеси 

Нашите експерти избират подходящите изпитани във времето комбинации от  Biomar® процеси и технологии за вашите специфични изисквания.

Изберете от нашата гама от услуги:

 

Многостъпално третиране на отпадни води Biomar® - анаеробно и аеробно, модулно решение в контейнер EnviModul за голямо млeкопреработвателно предприятие, Русия
Biomar® анаеробно третиране на отпадъчни води за производителя на плодови сокове Фидел Дреер, Германия
Biomar® анаеробно третиране с добив на биогаз, Русия
Biomar® анаеробно пречистване на отпадни води от пивоварна, Германия
Biomar® анаеробно третиране на отпадни води и течни отпадъци с добив на биогаз, Мароко

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100