Минна индустрия / Преработка на руда

Минна индустрия / Преработка на руда

Минимизиране на въздействието върху околната среда чрез ефективни технологии за водата

Практически решения пречистване на минни води, дъждовни води и отпадни води

Пречистването на водата в минната индустрия става все по-критично. Екологичните разпоредби и недостигът на вода изискват от операторите да намерят иновативни, практически решения за устойчиво управление на водите. Трябва да се създаде план за третиране, който е безопасен за околната среда и за операциите при работата с руднични води.

Водата от добива и преработката на руда често съдържа значителни количества разтворени и неразтворени замърсители, някои от които са токсични. Наличието на вода в рудника може да доведе до колебания във водното ниво или преливане при подземни и открити рудници, така че тя трябва да се заусти.

Нашите експерти с индустриален опит ще Ви покажат как можете безопасно да изпълните изискванията за пречистване обикновено големите дневни обеми минна вода, дъждовна вода и отпадни води чрез специални решения, а също така и как можете да използвате повторно пречистената вода.

Типични задачи:

Разработване на концепция, предпорктни проучвания, лабораторни тестове

Повторна употреба на водата

Обратен добив на ценни ресурси от водата

Третиране на дренажни води

Третиране на води от хвостохранилищата

Изберете от нашата гама от услуги:

Модулна пречиствателна станция за отпадни води от медна мина в България
Пречиствателна станция за производител на фосфорни и азотни торове
Модулна станция за третиране на отпадни води от въглищна мина СУЕК в Русия

Списък с референции

Вашето търсене не даде резултат

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100