Membraantechnische behandeling van afvalwater

Membraantechnische behandeling van afvalwater

De inzet van de membraaninstallatie stabiliseren met geschikte behandelingsmiddelen

Membraaninstallaties reinigen en stabiliseren

Tijdens het bedrijf van een membraaninstallatie, zoals bijv. een ultrafiltratie of omkeerosmose, kunnen er verstoppingen ontstaan, die de capaciteit verlagen of tot een systeemuitval kunnen leiden. Om dat tegen te gaan zetten wij speciale antiscalanten en membraanreinigers in, en verlengen zo de intervallen van de reinigingen.

Wij selecteren exact de op uw installatie en eisen afgestemde krachtige reinigers, die ook moeilijke silicaat- of gipsverkorstingen verwijderen.

Onze membraanverdraagbare biocides verhinderen betrouwbaar kiemvorming en het verstopt raken door biofilms (fouling).

Voor de reiniging van membranen voor de afscheiding van bioslib in membraanbioreactoren (MBR) hebben wij een speciaal reinigingsprocedé ontwikkeld, dat geen negatieve invloed heeft op de biomassa en de membraanvlakken toch betrouwbaar reinigt.

Een selectie van taakstellingen waarvoor wij oplossingen aanreiken:

  • Membranen reinigen
  • Afzettingen vermijden
  • Kiemvorming verhinderen
  • Membraanreiniging in membraanbioreactoren

Ausgewählte Referenzen

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405