Membraan-bio procedé

Biologisch procedé met hoge capaciteit voor de behandeling van afvalwater

Compact, plaatsbesparend procedé met hoge reinigingscapaciteit

Membraanbioreactoren voor de behandeling van afvalwater bestaan uit een combinatie van processen met organisch slib met daarop volgende membraanfiltratie, die zowel vaste stoffen als slibdeeltjes tegenhoudt. Voor de in hoge mate heldere werking van de membraanbioreactor kan plaatsbesparend worden afgezien van een andere slibafscheiding.

Membraanbioreactoren worden ingezet wanneer er hoge eisen worden gesteld aan het gereinigde water, bijvoorbeeld als dit opnieuw moet worden gebruikt.

Onze waterexperts ontwikkelen samen met u de op uw individuele eisen afgestemde oplossing voor de installatie, opdat de vereiste waterkwaliteiten betrouwbaar ter beschikking staan en doelstellingen van de reiniging worden bereikt.

Maak een keuze uit ons aanbod van prestaties

Biomar® membraanbioreactor voor de recycling van afvalwater in een grote wasserij, Duitsland
Behandeling van zakwater met Biomar® membraanbiologie en Envochem® actiefkooladsorptie

Referentie projecten

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405