Chemie / Petrochemie

Chemie / Petrochemie

Zuivering van proceswater en behandeling van afvalwater met zeer hoge eisen aan zekerheid en beschikbaarheid

Geen compromissen als het gaat om de beschikbaarheid van proceswater en de behandeling van afvalwater

Afvalwater uit de chemische en petrochemische industrie bevat vaak toxische of tegen afbraak resistente stoffen, die maar moeilijk kunnen worden verwijderd. Onze branche-experts leveren u oplossingen op maat voor uw individuele eisen.

In de petrochemische industrie ontstaan bij alkalische wasprocessen voor de ontzwaveling van olieproducten verbruikte logen, Spent Caustic of Sour Water genoemd, die naast toxische organische verbindingen ook hooggeconcentreerde zwavelverbindingen bevatten. Onze oplossingen voor installaties voor de zuivering van proceswater verzekeren de vlotte productie, ook wanneer het proceswater lastige waswaterbestanddelen, zoals bijv. Red Oil, bevat.

Onze oplossingen voor installaties voor u

  • Volledig en gedeeltelijk gedemineraliseerd water voor ketel-, turbine- en proceswater
  • Suppletiewater voor koeltorens en nevenstroomfiltratie
  • Waterrecycling van condensaatwater, spuiwater en proceswater
  • Voorbehandeling en ontgifting van afvalwater
  • Behandeling van waterig vloeibaar afval
  • Voorbehandeling van afvalwater met refractair CSB
  • Behandeling van ‘Spent Caustic’ en ‘Sour Water’
  • Slibdesintegratie ter vermindering van de hoeveelheid slib en ter bestrijding van draadbacteriën

Het aanbod van de door ons aangeboden diensten omvat:

Referentie projecten

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405