Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

Zuivelfabriek wint uit vloeibaar afval biogas en bespaart energie

Energie winnen in plaats van verbruiken: de gemeenschappelijke behandeling van vloeibaar afval en afvalwater, waarbij biogas ontstaat, is voor zuivelfabrieken een interessant alternatief voor de traditionele behandeling en verwerking van afvalwater.

 • Taakstelling

  Taakstelling

  Een grote zuivelfabriek in Marokko, die tot een internationaal actief levensmiddelenconcern behoort, was op zoek naar een duurzame oplossing voor de verwerking van vloeibaar afval. Het zuiveringsslib hozen over het land van boerderijen was geen optie. De kosten voor de verwerking van onbruikbare productresten en vloeibaar afval moesten op lange termijn worden verlaagd, om de komende jaren met de nodige zekerheid te kunnen plannen.

 • Oplossing

  Oplossing

  EnviroChemie ontwikkelde een duurzaam concept voor installaties. In plaats van het vloeibaar afval compleet te verwerken, kiest men voor het genereren van biogas. Daartoe plande en installeerde EnviroChemie een Biomar® anaerobe bioreactor: met uitsluiting van zuurstof ontstaan uit het vloeibaar afval methaan, dus biogas, en koolstofdioxide.

  Meer dan 95% van de CSB-vracht van tot wel 13 t/dag wordt in de bioreactor omgezet in biogas. Naast de zo’n 80 m³ wei uit de productie worden ook het flotatieslib en het slib uit de aerobe behandeling van afvalwater naar de anaerobe reactor geleid. Dat is nog eens ca. 160 m³ vloeibaar afval met hoge energiewaarde. Er worden dagelijks eveneens tot wel 12 m³ productresten en weggelopen melk gerecycled.

  .

 • Resultaat

  Resultaat

  De anaerobe techniek werkt energiebesparender dan het traditionele aerobe procedé. Aangezien de aerobe behandeling van afvalwater wordt ontlast, kan het stroomverbruik met tot wel 30% worden teruggedrongen.

  De zuivelfabriek genereert met het gewonnen biogas stoom om de melk te verhitten en te pasteuriseren, en bespaart zo ongeveer 30% olie.

  De hoeveelheid te verwerken afval en dus de verwerkingskosten worden duidelijk verlaagd. Met de geïnstalleerde oplossing van EnviroChemie kan de zuivelfabriek rekenen op zekerheid bij de planning en is deze minder afhankelijk van de schommeling van de verwerkingskosten.

Referentie projecten

Brüdenkondensat aufbereiten - Wasserfußabdruck reduzieren

Eine weltweit tätige Molkereigenossenschaft wollte an einem deutschen Standort ihr anfallendes Brüdenkondensat nachhaltig aufbereiten und so den Frischwasserbedarf und die Betriebskosten reduzieren.

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405