Exploitatie van installaties & Contracteren

Concentreert u zich op uw productieproces – wij nemen alle taken op het gebied van uw watermanagement op ons.

Bij ons zijn er geen troebele vooruitzichten - Exploitatie van installaties gedurende de hele levenscyclus

De complexiteit van watertechnische installaties neemt alsmaar toe. Daardoor lopen installaties vaak niet optimaal. Van overheidswege opgelegde grenzen worden nageleefd, maar de inzet van de installatie kan stijgende kosten door hoog verbruik van energie en chemicaliën of te verwerken hoeveelheden reststoffen met zich meebrengen.

Onze vaklui op het gebied van water nemen u uw watermanagement graag uit handen. Dat bevrijdt u van de taken die gepaard gaan met de exploitatie en bespaart u veel tijd en kosten. Bovendien geniet u van de zekerheid van voortdurend beschikbare installaties.

Wij hebben alles in het oog

 • Exploitatie en beschikbaarheid van installaties
 • Efficiëntie van installaties
 • Optimale inzet van bedrijfsmiddelen
 • Management van chemicaliën en reststoffen
 • Overleg met overheidsinstanties
 • Juridische randvoorwaarden

Begeleidingsmodel

Wij exploiteren uw watertechnische installaties

Wij ondersteunen u bij alle aspecten die komen kijken bij de waterzuivering en de behandeling van afvalwater.

In het kader van ons begeleidingsmodel scholen wij uw medewerkers en spelen we onze knowhow door aan u. Wij bouwen de bedrijfsorganisatie voor u op, helpen u bij overleg met overheidsinstanties en tariefregelingen, en optimaliseren uw exploitatiekosten. Wij staan ook altijd via toegang op afstand met u in verbinding en u indien nodig ter zijde.

Bedrijfsvoering

Wij beheren uw hele watertechniek

Bij een bedrijfsvoering bekommeren wij ons om uw hele water- en afvalwatermanagement. Waterkwaliteit, beschikbaarheid van installaties en de kosten gedurende de hele levenscyclus zijn voorwerp van de bedrijfsvoering van uw water- en afvalwaterinstallaties.

Dit nemen wij u uit handen:

 • Exploitatie van complete behandelingsinstallaties en -systemen met eigen personeel
 • Flexibele beschikbaarheid van personeel
 • Management van de omgang met materialen, chemicaliën en verwerking
 • Analyses en overleg met overheidsinstanties
 • Coördinatie van in- en externe dienstverleners
 • Toegang op afstand
 • Paraatheid bij noodoproepen

Contracteren

EnviroChemie Contracting – Het in alle opzichten zorgeloze pakket voor uw watertechniek

Bij EnviroChemie Contracting plannen, bouwen en financieren wij de installaties voor de waterzuivering en de behandeling van afvalwater, om deze vervolgens voor u te exploiteren.

Bij uitbreidingen van de productie voeren wij bijvoorbeeld de vereiste om- of uitbouw van de water- en afvalwatertechniek in het kader van een aangegaan contract uit op eigen kosten. De herfinanciering gebeurt via de vergoeding voor de bedrijfsvoering.

Aangezien wij onze installaties zelf bouwen en de chemicaliën voor water zelf produceren, haalt u met ons diepgaande vakkennis in huis en profiteert u van de nieuwste trends op het gebied van het onderzoek naar watertechniek.

Referentie projecten

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405