Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

Wat hebben wij concreet gedaan

De toegang tot zuiver water is een elementaire voorwaarde voor een effectieve productie. Zeker in Brazilië heeft men in veel regio’s te kampen met acute watergebrek. Dankzij een passende watertechniek moet het beschikbare water duurzaam worden gebruikt.

 • Taakstelling

  Taakstelling

  Om de productie aan te passen aan de lokale omstandigheden hebben wij alle water- en afvalwaterstromen in de productievestiging van de klant in Brazilië geanalyseerd. Daarvoor werden door ons de volgende vraagstukken beantwoord:

  • Welke afvalwaterstromen ontstaan er?
  • Bevatten deze waardevolle stoffen die economisch rendabel kunnen worden gerecycled?
  • Is een energetische benutting van de afvalwaterstromen mogelijk (bijv. genereren van biogas, terugwinnen van warmte)?
  • Welke waterkwaliteiten zijn in de vestiging nodig (bijv. voor irrigatie, reiniging, voor hergebruik in de productie)?
 • Oplossing

  Oplossing

  Voor de hele fabriek werd een water- en afvalwaterkadaster opgesteld. Er werden twee grote afvalwaterstromen geïdentificeerd:

  1. Overwegend anorganisch belast afvalwater uit de installatietechniek: terugspoelwater, regeneraten van de onthardingsinstallatie, slibwater uit de koeltoren en de stoomketel.
  2. Overwegend organisch belast afvalwater uit reinigingsprocessen in de productie.

  Op basis van de proeven op laboratorium- en pilootschaal werd een behandelingsconcept uitgewerkt. Het organisch belaste afvalwater wordt behandeld met het membraanbiologische Biomar® OMB procedé. De uitloop van de biologische reinigingstrap wordt nabehandeld met gedompelde membranen, om de kwaliteit van het behandelde afvalwater nog verder te verbeteren.

  Uit het anorganische afvalwater worden opgeloste en onopgeloste zouten voorgefilterd met een multimedia filter en in een daarna geïnstalleerde Envopur® omkeerosmose afgescheiden. De gevormde concentraten worden ingedampt.

  De installatietechniek werd in Duitsland compact in EnviModul bouwwijze voorgemonteerd, getest en daarna ter plaatse in Brazilië klaar voor aansluiting opgesteld.

 • Resultaat

  Resultaat

  Met een intelligent concept en een hoogwaardige oplossing wordt water energie-efficiënt en duurzaam gebruikt. Dat is zelfs bij geringe hoeveelheden afvalwater economisch rendabel mogelijk.

  • 90% recycling van afvalwater voor hergebruik in de productie
  • Modulair installatieconcept voor het recyclen van water met een capaciteit van 1 – 100 m³/h
  • Veilig stellen van de productievestiging ondanks waterschaarste
  • Kwaliteitsgarantie dankzij in Duitsland voorgemonteerde en geteste afvalwatertechniek
  • Modulaire bouwwijze kan gemakkelijk aan veranderde voorwaarden aangepast of uitgebreid worden.

Referentie projecten

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405