Zuivelfabrieken

Zuivelfabrieken

Onze experts kennen de eisen die aan watertechniek worden gesteld in de melkverwerking.

Duurzame oplossingen voor installaties en omvattende dienstverleningen

Zuivelfabrieken hebben op veel plaatsen water nodig. Vers water, ketelvoedingswater, koelwater of stoomcondensaat moeten zo worden gezuiverd, dat water duurzaam kan worden ingezet en betrouwbaar beschikbaar is. Wij laten u zien hoe u de installaties energie-efficiënt en met geoptimaliseerde bedrijfs- en verwerkingskosten kunt exploiteren.

Onze branche-experts kijken naar de processen in de melkverwerking en de waterstromen en kringlopen als één geheel. Om het even of de productievoorwaarden of de richtlijnen veranderen, wij ontwikkelen samen met u op de toekomst gerichte concepten met mogelijkheden tot besparing.

Typische taakstellingen waarvoor wij oplossingen aanreiken:

  • Optimalisering van installaties: performance, bedrijfskosten, automatisering
  • Terugwinning van fosfor
  • Biogaswinning uit afvalwater en vloeibaar afval
  • Waterterugwinning, bijv. door zuivering van stoomcondensaat
  • Hygiënisch veilige behandeling van koelwater
  • Vermijding van geur- en geluidsemissies

Maak een keuze uit ons aanbod van prestaties 

Multi-stage biological wastewater treatment for a large dairy
Anaerobic liquid waste treatment from a dairy in Morocco

Referentie projecten

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405