Automotive

Concepten voor de betrouwbare en kostengeoptimaliseerde exploitatie van installaties

Het passende hulpbron-efficiënte concept voor uw installatie

Bij het lakken van automobielen worden ondernemingen alsmaar meer geconfronteerd met de vraag wie de werking van de installaties verzekert. Ontbrekende hulpbronnen en het gebrek aan vaklui vereisen intelligente concepten voor de exploitatie van installaties.

Wij ondersteunen u met ons ervaren en geschoolde personeel bij de professionele exploitatie van uw lakinstallaties. Daarbij laten wij u zien hoe u door synergieën bij de behandeling van het lakwater, KTL-afvalwater, koelkringlopen, hydrospoelmiddelen en industrieel afvalwater een duidelijke kostenefficiëntie kunt realiseren met optimaal resultaat.

Maak een keuze uit ons aanbod van prestaties

Schematische voorstelling van de natte uitwassing in de automobielindustrie

Referentie projecten

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405