Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

Wat hebben wij concreet gedaan

In de fabriek Wetzlar van Zeiss Sport Optics worden onder andere hoogwaardige lenzen en prisma’s gefabriceerd. Hier ontstaat bij de optische glasverwerking polijst-, slijp- en spoelafvalwater, dat zware metalen bevat en is belast met zwevende stoffen.

Dit wordt met de flotatie-installatie Lugan® chemisch-fysisch in het deelstroomprocedé behandeld, tot de vereiste grenswaarden zijn bereikt. Daarna wordt het afgeleid naar de riolering.

 • Taakstelling

  Taakstelling

  Het slijpafvalwater dat in de productie ontstaat bij ZEISS Sport Optics, bevat zware metalen en is belast met zwevende stoffen. De onderneming gaf EnviroChemie opdracht om de passende oplossing vast te stellen, en zo kostenbesparingen te realiseren en grenswaarden aan te houden.

 • Oplossing

  Oplossing

  Onze branche-experts kozen voor de behandeling van afvalwater een flotatie-installatie Lugan® 20.000 met een capaciteit van 8 – 10 m³/h. De uitvlokkings- en flotatie-installatie zuivert 60 m³ slijpafvalwater dat zware metalen bevat en is belast met zwevende stoffen in drie fasen per dag zo, dat dit daarna naar de riolering kan worden afgeleid.

  Een vrij opgesteld 40 m³ meng- en compensatiebekken dat is geïnstalleerd vóór de Lugan® installatie, vervangt de in de grond ingebouwde voorafscheidings- en accumulatiebekkens, die periodiek van stoffen moesten worden gereinigd die zich daar afzetten.

  De omvang van onze prestatie: advies, ondersteuning bij planning en vergunningsprocedure, levering van de installatie, montage, inbedrijfstelling, service en inspectie

 • Voordelen

  Voordelen

  Bij het ingezette procedé konden de verwerkingskosten duidelijk worden teruggedrongen, omdat alleen aan de kamerfilterpers ontwaterd slib voorkomt, dat moet worden verwerkt. Er hoeven geen in de grond ingebouwde bekkens meer te worden gereinigd.

  De vereiste afvoerwaarden worden betrouwbaar nageleefd.

Referentie projecten

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405