Mijnbouw / Ertsverwerking

Mijnbouw / Ertsverwerking

Effecten voor het milieu minimaliseren met efficiënte watertechniek

Praktische oplossingen voor de behandeling van mijnwater, regenwater en afvalwater

De waterbehandeling in de mijnbouw trekt alsmaar meer de aandacht. Milieurichtlijnen en waterschaarste vragen de exploitanten om innovatieve, praktische oplossingen voor een duurzaam watermanagement. Voor de omgang met mijnwater moet een voor het milieu veilig en voor de exploitatie zeker behandelingsconcept worden uitgewerkt.

Water uit de mijnbouw en ertsverwerking bevat vaak aanzienlijke hoeveelheden opgeloste en onopgeloste, deels toxische, schadelijke stoffen. Mijnwater dat bij de ondergrondse winning en ontginning in een open groeve tot schommelingen van de waterstand of overlopen kan leiden, moet worden afgevoerd.

Onze ervaren branche-experts laten u zien hoe u met oplossingen op maat de eisen aan de behandeling van meestal grote dagelijkse hoeveelheden mijnwater, regenwater en afvalwater zeker vervullen en het behandelde water veilig opnieuw gebruiken kunt.

Typische taakstellingen:

  • Ontwikkeling van concepten, haalbaarheidsstudies, laboratoriumproeven
  • Hergebruik van water
  • Terugwinning van waardevolle grondstoffen uit het water
  • Behandeling van water uit de ontwatering van mijnen 
  • Behandeling van water uit bezinkingsbassins 

Maak een keuze uit ons aanbod van prestaties

Waterbehandeling voor een kopersmelterij in Bulgarije
Waterbehandeling voor een producent van fosfaat- en stikstofmest
Modulaire installatie voor de zuivering van mijnwater uit een kolenmijn
Waterbehandeling compact in de module voor een kopermijn in Bulgarije

Referentie projecten

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405