Mijnbouw / Ertsverwerking

Mijnbouw / Ertsverwerking

Effecten voor het milieu minimaliseren met efficiënte watertechniek

Praktische oplossingen voor de behandeling van mijnwater, regenwater en afvalwater

De waterbehandeling in de mijnbouw trekt alsmaar meer de aandacht. Milieurichtlijnen en waterschaarste vragen de exploitanten om innovatieve, praktische oplossingen voor een duurzaam watermanagement. Voor de omgang met mijnwater moet een voor het milieu veilig en voor de exploitatie zeker behandelingsconcept worden uitgewerkt.

Water uit de mijnbouw en ertsverwerking bevat vaak aanzienlijke hoeveelheden opgeloste en onopgeloste, deels toxische, schadelijke stoffen. Mijnwater dat bij de ondergrondse winning en ontginning in een open groeve tot schommelingen van de waterstand of overlopen kan leiden, moet worden afgevoerd.

Onze ervaren branche-experts laten u zien hoe u met oplossingen op maat de eisen aan de behandeling van meestal grote dagelijkse hoeveelheden mijnwater, regenwater en afvalwater zeker vervullen en het behandelde water veilig opnieuw gebruiken kunt.

Typische taakstellingen:

  • Ontwikkeling van concepten, haalbaarheidsstudies, laboratoriumproeven
  • Hergebruik van water
  • Terugwinning van waardevolle grondstoffen uit het water
  • Behandeling van water uit de ontwatering van mijnen 
  • Behandeling van water uit bezinkingsbassins 

Maak een keuze uit ons aanbod van prestaties

Waterbehandeling voor een kopersmelterij in Bulgarije
Waterbehandeling voor een producent van fosfaat- en stikstofmest
Modulaire installatie voor de zuivering van mijnwater uit een SUEK kolenmijn, Rusland
Waterbehandeling compact in de module voor een kopermijn in Bulgarije

Referentie projecten

Your search returned no results.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405