Ontwerp

Ontwerp

Voordat er een ontwerp wordt uitgewerkt wordt grondig nagegaan hoe de situatie er ter plaatse uitziet.

Gaat niet, kennen wij niet – Wij vinden ook een oplossing voor de meest gecompliceerde taken

Om de precies op uw behoeften afgestemde oplossing voor een installatie te plannen of het optimale pakket voor uw bedrijfsvoering samen te stellen, werken wij eerst alle noodzakelijke grondslagen voor de planning uit. U stelt ons de gegevens ter beschikking of wij kunnen, als deze nog niet beschikbaar zijn, de parameters zelf intern berekenen. In onze procestechnische laboratoria en met onze eigen technische uitrustingen stellen wij de relevante parameters voor de daarop volgende planning vast.

Laboratoriumproeven

De juiste procedé’s en chemicaliën voor water vinden

In onze chemisch-fysische en biologische laboratoria testen wij het te behandelen water uit industrie en nijverheid. Wij berekenen de belasting door afvalwater en testen mogelijke behandelingsprocedé’s en de inzet van de optimale chemicaliën.

Pilootproeven

De behandeling van water en afvalwater praktisch testen

Wij beschikken over ons eigen technisch laboratorium met een groot aantal pilootinstallaties. Nadat in het laboratorium de mogelijkheden voor de behandeling van water op kleine schaal werd vastgesteld, kunnen wij onder realistische voorwaarden de toepassing van chemisch-fysische, biologische en membraantechnische procedé’s voor de behandeling van water en afvalwater testen.

Op wens voeren wij de pilootproeven ook bij u ter plaatse uit.

Studies & Concepten

Van de huidige toestand naar duurzame watertechniek

Vaak is het zinvol om bij grotere productie-installaties of bij meerdere vestigingen van een onderneming, ook internationaal gezien, eerst een inventaris van de bestaande watertechniek op te stellen. De werkelijke toestand levert dan de basis voor de verdere planning op korte, middellange en lange termijn van aanpassingen en nieuwe installaties.

In het kader van een studie beelden wij de status quo af en tonen u mogelijkheden voor optimalisering op het gebied van hulpbronnen en energie-efficiëntie, en voor de zekere naleving van richtlijnen van overheidswege.

Onze concepten voor de behandeling van water en afvalwater of voor de recycling van water of waardevolle stoffen biedt u een gefundeerd overzicht met het oog op planning en realisering.

Planning van vergunningen

Wij ondersteunen u bij de vergunningsprocedures voor uw watertechnische installaties

Onze ervaren ingenieurs plannen al tal van jaren oplossingen voor installaties met het oog op de behandeling van industrieel afvalwater. Naast de ervaring met een breed palet van technologieën, weten wij ook welke eisen er worden gesteld aan documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van een vergunning. Wij ondersteunen u bij de vergunningsprocedure voor uw installatie.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405