Neerslaan / Vlokken / Sedimentatie

Beproefd en robuust procedé voor de behandeling van afvalwater, dat al tientallen jaren met succes wordt ingezet.

Afvalwater betrouwbaar reinigen tot de vereiste grenswaarden

Bij het neerslaan worden door additie van geschikte en deels zelf ontwikkelde chemicaliën in chemisch-fysische reacties losgemaakte ionen omgezet in onoplosbare verbindingen. Bij de daarop volgende uitvlokking vormen zich uit zeer kleine deeltjes vaste stoffen grotere vlokken. Beide processtappen kunnen, al naargelang het soort en de hoeveelheid water, in het batchbedrijf of doorloopprocedé (roerketelcascade) worden geconcipieerd.

Voor de uitvoering van de oplossing voor uw installatie op maat bieden wij passend bij de taakstelling individueel geplande Envochem® oplossingen, EnviModul modulaire installaties of Split-O-Mat® SOM compacte installaties aan.

Om de uit het behandelde afvalwater gesedimenteerde slibvlokken af te scheiden kunnen al naargelang het soort belasting en de hoeveelheid afvalwater zowel ronde als rechthoekige bekkens, en ook lamellen separators worden ingezet.

Onze ervaren experts plannen en realiseren voor u ook de daarop volgende kostengeoptimaliseerde en efficiënte slibontwatering en -verwerking voor u.

Typische toepassingen voor het procedé van neerslaan / vlokken / sedimentatie:

  • Betrouwbare behandeling van het afvalwater op de vereiste grenswaarden (bijv. zware metalen)
  • Voorbehandeling van het afvalwater voor verdere reinigingsstappen tot en met het hergebruik van water
  • Emulsiesplitsing voor de afscheiding van olies, vetten en koolwaterstoffen
  • Verwijdering van bezinksels
  • Verwijdering van anionen die kunnen neerslaan (fosfaat, sulfaat, fluoride)

Maak een keuze uit ons aanbod van prestaties

Envochem® behandeling van afvalwater Eschenbach, Zwitserland
Envochem® installatie voor de behandeling van afvalwater voor een staalfabriek, Nederland
Envochem® installatie voor de behandeling van het mijnwater van een mijn, Duitsland
Envochem® installatie voor de behandeling van water voor een krachtcentrale, Duitsland

Referentie projecten

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405