Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

Wat hebben wij concreet gedaan

Zuivelfabrieken hebben grote hoeveelheden vers water nodig voor de productie. Wanneer zuivelfabrieken in wezen droge producten fabriceren, dan ontstaat stoomcondensaat. Dit kan gezuiverd en de behoefte aan vers water zo aanzienlijk gereduceerd worden.

 • Taakstelling

  Taakstelling

  In een Duitse vestiging wilde de coöperatie van zuivelfabrieken zijn watervoetafdruk verbeteren en daarom stoomcondensaat zuiveren. Tot dan toe ging de instap in de behandeling van afvalwater gepaard met kosten en moeite. Doel was om water duurzaam in te zetten en de bedrijfskosten te verlagen.

 • Oplossing

  Oplossing

  Onze branche-experts hebben na grondige analyse van het proces een Envopur® ReVap oplossing voorgesteld. Een combinatie van procedé’s van biologische behandeling Biomar® en een membraantechniek Envopur®. De stoffen in het stoomcondensaat worden eerst biologisch afgebroken, dan via biofilters uitgefilterd en vervolgens worden micro-organismen en restvertroebelingen verwijderd door middel van ultrafiltratie. Ten slotte worden zouten en overgebleven organische stoffen geëlimineerd door omkeerosmose.

 • Voordelen

  Voordelen

  De zuivelfabriek reinigt ca. 120 kubieke meter stoomcondensaat per uur en kan met de nieuwe oplossing de hoeveelheid afvalwater reduceren tot 15 à 20 procent. Het gewonnen water kan op tal van manieren worden ingezet: als spoelwater, als suppletiewater voor de koeltoren of als ketelvoedingswater.

  Na het realiseren van zo’n zuiveringsinstallatie liggen de kosten rond ongeveer 0,75 euro per kubieke meter water, inclusief afschrijving en bedrijfskosten. Dankzij de ingezette membraantechniek is het water kiemvrij en dankzij de omkeerosmose bijzonder zoutarm.

  Al vanaf 25 kubieke meter stoomcondensaat per uur kan een zuivering zinvol zijn. Bij bijzonder hoge prijzen voor vers water of afvalwater kan het procedé zich al lonen bij 10 kubieke meter per uur.

Referentie projecten

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405