Aanzienlijk minder lozingskosten door voorbehandeling van afvalwater

Aanzienlijk minder lozingskosten door voorbehandeling van afvalwater

Een producent van plantaardige voedingsmiddelen verlaagt zijn afvalwaterlozingskosten met afvalwatervoorbehandeling

EnviroChemie kreeg de opdracht voor de planning en bouw van een afvalwatervoorzuiveringsinstallatie voor de Duitse vestiging van een wereldwijd toonaangevende leverancier van plantaardige voedingsmiddelen. Aanleiding voor de opdracht is de verhoogde productie van broodbeleg. Het doel van het nieuwe afvalwatervoorbehandelingssysteem is om de vervuiling, gemeten als CZV, van het productieafvalwater met meer dan 90% te verminderen.

Het afvalwater bevat voornamelijk vettige en olieachtige onzuiverheden. In uitgebreide laboratorium- en pilottests heeft EnviroChemie de ontwerpparameters en het optimale proces voor de voorbehandeling van afvalwater bepaald. De klant ontvangt van EnviroChemie een redundante Flomar-flotatie-installatie, die parallel of in tweetrapsbedrijf kan worden gebruikt. Afhankelijk van de productievereisten.

Het afvalwater uit de productie komt eerst in een meng- en compensatietank terecht, waar het enkele uren wordt gemengd, gekoeld en geëgaliseerd in de concentratiepieken van de belangrijkste parameters. In de Flomar flotatie-installatie wordt de vuilvracht van het afvalwater gescheiden. Voordat het afvalwater op het openbare riool wordt geloosd, wordt het pH-neutraal gemaakt.

Met het nieuwe afvalwatervoorbehandelingssysteem vermindert de voedselproducent zijn uitstoot van zware verontreinigende stoffen aanzienlijk. De gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie kan ook zijn energie- en grondstoffenverbruik verminderen dankzij de lagere belasting.

De ingebruikname van de nieuwe fabriekstechnologie is gepland voor eind 2024.

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405