Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

Wat hebben wij concreet gedaan

De Zweedse zuivelfabriek Norrmejerier met hoofdzetel in Umeå, Zweden, kreeg dagelijks te maken met grote hoeveelheden tijdens de productie gevormde wei: ongeveer 90% van de voor de kaasproductie ingezette melk wordt omgezet in het hoogenergetische nevenproduct wei.

EnviroChemie ontwikkelde en installeerde een duurzame, efficiënte en kostenbesparende Biomar® anaerobe installatie voor de behandeling van afvalwater en wei.

 • Taakstelling

  Taakstelling

  Er moest een alternatief worden ontwikkeld voor de kostenintensieve verwerking van wei, die tot op heden alleen werd verlicht door het op de markt te brengen als weidrank en veevoeder voor nuttige dieren. De hoeveelheden waren echter zo groot, dat deze kanalen alleen niet volstonden.

  Norrmejerier Milchwerke gaf EnviroChemie opdracht om een concept uit te werken voor een biologische behandeling van afvalwater, waarbij energie werd teruggewonnen. Doel was een efficiënte, hulpbronnen besparende oplossing voor een installatie, waarmee eveneens de bedrijfskosten van de zuivelfabriek werden verlaagd.

 • Oplossing

  Oplossing

  Na de afscheiding van waardevolle proteïnen uit de wei wordt de resterende organische vracht van het weipermeaat samen met ander afvalwater door middel van anaerobe Biomar® behandeling omgezet in energierijk biogas. Een deel van de in het afvalwater opgeslagen warmte-energie wordt teruggewonnen via warmtewisselaars en waterpompen.

  Per dag ontstaat bij de zuivelfabriek tot wel 300 m³ wei resp. weipermeaat met een dagelijkse CSB-vracht van wel 25 t CSB/dag, die naar de anaerobe behandeling van afvalwater worden geleid. Het genereren van biogas gebeurt in twee biogasreactoren met een totaal volume van 5.000 m³. Per dag wordt tot wel 10.000 m³ biogas met een methaangehalte van 65 tot 70% geproduceerd. De energie uit het gewonnen biogas wordt gebruikt om stoom te genereren.

  In een tweede uitbreidingsfase werd de capaciteit van de installatie aangepast en werd nog een reinigingstrap geïnstalleerd, die meer dan 90% van de fosfaten uit het afvalwater verwijdert.

 • Voordelen

  Voordelen

  De procestechnisch intelligente combinatie van biologische behandeling van afvalwater, biogas-/energieterugwinning en verwerking van weipermeaat verschaft Norrmejerier Milchwerke een duidelijk economisch voordeel en zogt voor een aanzienlijk verhoogde energie-efficiëntie.

  In 2009 werd meer dan 2.000.000 m³ biogas gegenereerd en zo meer dan 1.200.000 l stookolie bespaard. Met name door de hoge opbrengst biogas rendeerden de investeringskosten van het door de EU gesubsidieerde project vroeger dan verwacht.

Referentie projecten

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405