Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

Wat hebben wij concreet gedaan

Voor Villeroy & Boch, de bekende fabrikant van keramiek en lifestyle producten in Mettlach, Duitsland, heeft EnviroChemie in het kader van een onderzoeksproject het optimale procedé voor de recycling van glazuren ontdekt en daarvoor een individuele oplossing geconcipieerd.

 • Taakstelling

  Taakstelling

  Bij de productie van porselein worden in het geautomatiseerde bedrijf door middel van sproeiprocessen glazuren in een gesloten kamer opgebracht op het porseleinen basiselement. Het over de rand van het porseleinen basiselement heen gesproeide glazuur wordt opgevangen in een kuip, die regelmatig wordt gespoeld. Het glazuur, een hoogwaardige grondstof, werd met het spoelwater afgevoerd en tot nu toe naar een installatie voor de behandeling van afvalwater geleid. Samen met het afgescheiden slib afkomstig uit de behandeling van afvalwater werd de overtollige grondstof zo verwerkt en het spoelwater als gereinigd afvalwater in het riool geloosd.

  De klant was op zoek naar een innovatieve technologie voor de zuivering van spoelconcentraten uit de glazuurverwerking. Met de geïnstalleerde oplossing kunnen glazuren gerecycled en zo als waardevolle stof teruggewonnen worden.

 • Oplossing

  Oplossing

  Uitgebreid onderzoek bij EnviroChemie in het eigen laboratorium en met een pilootinstallatie leverde de noodzakelijke technische gegevens voor het ontwerp van de Envopur® microfiltratie-installatie met hoge capaciteit voor de afscheiding van de glazuren.

  Speciaal voor abrasieve mediums ontwikkelde keramische modules worden ingezet voor de recycling van de glazuren. Met een gepatenteerd procedé wordt het proces tot aan hogere concentraties geregeld, om de vereiste dichtheid van de glazuren voor hergebruik te bereiken.

 • Voordelen

  Voordelen

  Met de geïnstalleerde Envopur® microfiltratie-installatie wordt tegenwoordig het tijdens het glazuurproces voorkomende spoelwater zo gezuiverd, dat het afgescheiden glazuur weer teruggeleid en het spoelwater in de kringloop afgevoerd kan worden. De microfiltratie-installatie heeft een capaciteit van 20 m³/dag. Dat bespaart de klant verwerkings- en waterkosten en recyclet een waardevolle grondstof – een duurzame oplossing om water te zuiveren en te recyclen.

Referentie projecten

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405