Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

Wat hebben we concreet gedaan?

In de galvanotechniek is veel water nodig voor spoelingen na de verschillende processtappen. Voor de nieuwe galvanische installatie bij Galvamé ontwikkelde EnviroChemie een kringloopinstallatie, die 95% van het spoelwater zuivert en als volledig ontzilt water weer ter beschikking stelt. 

 • Taakstelling

  Taakstelling

  Na de verschillende bewerkingsprocessen zoals ontvetten, beitsen, passiveren en het opbrengen van metaallagen zoals bijvoorbeeld koper, nikkel, zilver of goud ontstaan grote hoeveelheden belast spoelwater. De firma Galvamé in Rotterdam had voor zijn nieuwe galvanische lijn een nieuwe kringloopinstallatie voor water nodig. Doel bij het gunnen van de opdracht was dat zowel het spoelwater van de nieuwe galvanische lijn als het afvalwater van de bestaande galvanische installatie om water te besparen in de kringloop zouden moeten worden gebracht. Daarvoor moest de oude kringloopinstallatie verhuist en gerenoveerd, en bovendien een aanvullende, compleet nieuwe installatie gebouwd worden.

 • Oplossing

  Oplossing

  EnviroChemie ontwikkelde hiervoor een duurzaam concept voor installaties. Met een speciaal procedé voor ionenuitwisseling voor de optimale benutting van de ionenwisselaar worden de verschillende spoelwaterstromen gezuiverd. Het spoelwater wordt daarbij via een tweelaags filter, een actiefkoolfilter, een kationenwisselaar en een anionenwisselaar van het type Envochem® ION geleid. Na deze behandeling is het water vrij van zwevende stoffen, olies, vetten en zouten. Het geproduceerde VE-water (volledig gedemineraliseerd water) kan daarna weer in de galvanische lijnen worden ingezet.

  Het terugspoelwater van tweelaags en actiefkoolfilters en de regeneraten van de ionenwisselaars worden opgevangen in een buffertank voor afvalwater en samen met afgewerkte concentraten gezuiverd in een chemisch-fysische behandelingsinstallatie voor charges van het type Envochem® DOX. Het bij deze behandeling gevormde slib wordt met behulp van een filterpers samengedrukt tot waterdichte filterkoek. In het behandelde afvalwater worden alle van overheidswege opgelegde grenswaarden aangehouden.

 • Voordelen voor de klant

  Voordelen voor de klant

  De duurzame Envochem® ionenwisselaartechniek bespaart meer water en hulpbronnen dan traditionele ionenwisselaars. Met behulp van een speciaal schakelproces wordt gegarandeerd dat alle ionenwisselaars volledig zijn uitgeput, voordat ze worden geregenereerd. Hierdoor worden zowel vers water als chemicaliën voor de regeneratie bespaart. Dankzij de nieuwe installatie worden ook de hoeveelheid te verwerken afval en zo de kosten duidelijk verlaagd. De geïnstalleerde oplossing van EnviroChemie bespaart de klant derhalve kosten voor vers water, chemicaliën en voor zuivering.

Referentie projecten

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405