Proceswater

Proceswater

Efficiënte productie en duurzaam hergebruik van proceswater

De kwaliteit van proceswater verzekeren en afvalwater duurzaam benutten

Voor de vlotte industriële productie moet de aanvoer van proceswater van de gewenste kwaliteit betrouwbaar worden gegarandeerd. Daarom is een economisch en technisch efficiënte behandeling van proceswater vereist.

Duurzame processen treden alsmaar sterker op de voorgrond, een reden te meer waarom oplossingen voor installaties voor de behandeling van proceswater ook rekening moeten houden met aspecten zoals recycling of hergebruik van water.

Ons team van experts ondersteunt u bij de evaluatie van de bestaande water- en afvalwaterstromen ten aanzien van kwantiteit en noodzakelijke kwaliteit, met name bij het hergebruik in technische waterkringlopen, zoals bijv. koelwater, ketelwater. Wij leggen u individuele, hulpbronnen besparende en kostenefficiënte behandelingsconcepten voor.

De door ons aangeboden prestaties voor de behandeling van proceswater

  • Proces check met focus op betrouwbaar, rechtsconform en hulpbronnen besparend en kostenefficiënt bedrijf
  • Innovatieve oplossingen om water terug te winnen en te recyclen
  • Ondersteuning en begeleiding ter plaatse bij het realiseren van geoptimaliseerde chemische procedé’s, procestechniek en installatieconcepten
  • Omvattende waterchemische productportfolio
  • Digitaal watermanagement 
  • Technologieën 

Referentie projecten

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405