Coagulatie van lak

Coagulatie van lak

Zeker en efficiënt bedrijf van lakcabines met natte uitwassing

Hooggeconcentreerde speciale producten voor het vlotte lakkeerwerk

Coagulatiemiddelen en uitvlokkingsmiddelen zijn belangrijk om storingsvrij te lakkeren. Daarom moet de waterbehandeling in installaties met natte uitwassing efficiënt en betrouwbaar gebeuren.

Onze ervaren vaklui voor de coagulatie van lak voeren ter plaatse een kosteloze proces check uit en werken samen met u een procedé uit, waarmee u hulpbronnen ontziet en bedrijfskosten zult verlagen.

De door ons aangeboden prestaties voor de coagulatie van lak

  • Klantspecifieke procedé’s voor de behandeling van lak op basis van oplosmiddelen en water
  • Microbiologische concepten met verschillende biocides, en desinfectieproducten afgestemd op uw systeem voor een zeker hygiënisch management conform de 42e BImSchV (Duitse federale wet ter bescherming tegen immissie)
  • Flexibele exploitatiemodellen tot en met bedrijfsvoering
  • Begeleiding tijdens de realisatie van onze concepten door ervaren procestechnici
  • WaterExpert app met overdracht op afstand van de belangrijkste parameters (link Digitaal watermanagement)
  • Optimalisering van de bestaande spuittechniek dankzij eigen installatiebouw
  • Hoogefficiënte ontschuimingsproducten
  • Uitvlokkingsmiddelen om de kwaliteit van het slib te verhogen en tegelijkertijd de hoeveelheid slib te verlagen
  • Individuele scholingsopties

Referentie projecten

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405