Biologische behandeling van afvalwater

Biologische behandeling van afvalwater

Biologische processen bij de behandeling van afvalwater optimaal instellen

Voor elke biologie de juiste parameters betrouwbaar instellen

Voor de biologische reiniging van afvalwater hebben bacteriën een goed op elkaar afgestemd systeem van voedingsstoffen bestaande uit koolstof, stikstof, fosfor en speciale sporenelementen nodig. Met name industrieel afvalwater bezit vaak dit deficit aan voedingsstoffen, hetgeen de prestaties van de biomassa negatief kan beïnvloeden en deze zelfs kan bedreigen met afsterven. Bij anaerobe systemen kan dit bovendien de uitval van de biogasproductie tot gevolg hebben.

In tal van installaties met organisch slib is afscheiding van slib een groot probleem. Zwevend of opwellend slib ontstaat door alsmaar meer voorkomende draadvormige organismen in de biomassa, en vereist de inzet van speciale chemicaliën voor de behandeling. Wij bieden u verscheidene poedervormige of vloeibare producten aan, die de afscheiding van slib verhinderen.

Het in biologische systemen gevormde overtollige slib behandelen wij zo, dat een optimaal ontwateringsresultaat wordt bereikt en de verwerkingskosten worden geminimaliseerd.

Een selectie van taakstellingen waarvoor wij oplossingen aanreiken:

  • Geschikt aanbod van voedingsstoffen selecteren
  • Afvalwater ontschuimen
  • Vorming van zwevend slib verhinderen
  • Behandeling van slib optimaliseren (verwerkingskosten terugdringen)
  • Bedrijfskosten optimaliseren

Referentie projecten

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405