Emulsiesplitsers

Emulsiesplitsers

De emulsiesplitsers Split-O-Mat® SOM behandelen industrieel afvalwater in het batchprocedé met een combinatie van neerslaan, vlokken en sedimentatie en daarop volgende afscheiding van slib.

Installaties voor de behandeling van afvalwater - Sinds tientallen jaren beproefd

De Split-O-Mat® SOM installaties worden veelzijdig ingezet in industrie en nijverheid, bijv. voor de emulsiesplitsing bij wasplaatsen of voor de verwijdering van zware metalen. Ze waarborgen betrouwbaar de naleving van de vereiste grenswaarden. De emulsiesplitsers leveren wij geprefabriceerd in de plug & play modus, zodat ze snel aangesloten en in bedrijf genomen kunnen worden.

Eigenschappen van de installaties

  • Capaciteit: 0,3 – 3,0 m³/uur
  • Geautomatiseerd en gevisualiseerd bedrijf van de installatie
  • Ontwatering via bandfilters of kamerfilterpersen

Voor het bedrijf van de installatie

  • Passende verbruiksmiddelen uit eigen productie 
  • Omvattende service 
  • Exploitatiemodellen voor het bedrijf van de installatie 
SOM 300F
SOM 900F
SOM 1500F

Referentie projecten

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405