Biologische installaties

Biologische installaties

De compacte biologische nabehandelingstrappen Split-O-Mat® BSB zijn geschikt voor de nabehandeling van industrieel afvalwater, dat na daaraan vooraf gegane behandeling nog opgeloste, biologisch afbreekbare organische stoffen bevat.

Compacte biologische behandelingseenheid Split-O-Mat® BSB

Vaak bevat afvalwater na voorbehandelingen zoals neerslaan, vlokken of filtratie nog opgeloste organische stoffen, die uit het afvalwater moeten worden verwijderd om onder de opgelegde grenswaarden te blijven. Daarvoor is de biologische nabehandelingseenheid voor afvalwater Split-O-Mat® BSB geschikt.

Eigenschappen van de installaties

  • Capaciteit: 1 – 2 m³/uur, 25 – 50 kg CSB/dag
  • Procedé: aerobe behandeling van afvalwater
  • Compleet in de module voorgemonteerd en klaar voor aansluiting
  • Volautomatisch in alle processtappen
  • Uitbreidbaar voor het elimineren van fosfor en stikstof

Voor het bedrijf van de installatie

  • Passende verbruiksmiddelen uit eigen productie
  • Omvattende service 
  • Exploitatiemodellen voor het bedrijf van de installatie 
Biologische behandeling van afvalwater Split-O-Mat BSB

Referentie projecten

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405