Проучване и развитие

В допълнение към непрекъснатото развитие на нашите процеси и продукти, ние редовно участваме в германски и европейски съвместни изследователски проекти. Във вътрешните ни изследователски проекти, ние специално изследваме ключови области, които редовно предефинираме въз основа на текущите разработки, както и проблеми, които възникват в резултат на нуждите на нашите клиенти.

Проучване и развитие

Изследване на нови технологии и усъвършенстване на пречиствателните станции

Законовите изисквания за заустваните отпадъчни води се променят, както и изискванията на промишлените и търговски клиенти за качеството на водата в производството. Например компаниите все повече търсят начини за рециклиране или повторно използване на водата. Поради това търсенето на енергийно ефективни и ресурсоспестяващи технологии нараства. В допълнение, глобалните предизвикателства като ограничени водни резерви и климатични промени изискват нови технологии за бъдещето.

Високата компетентност в решенията на нашия отдел за изследвания и разработки е резултат от интердисциплинарния състав на екипа. Биолози, химици, технологични инженери и инженери по опазване на околната среда с дългогодишен опит във водните технологии работят заедно по изследователски проекти с реномирани университети и изследователски институти.

 

Изследователски проекти

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100